Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Sú ešte bonitované pôdno-ekologické jednotky aktuálne?

04-03-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve SPP na pôdu

05-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ekonomické trendy ďalšieho vývoja prostredníctvom agrolesníctva

03-02-2021
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Dynamika pôdnej reakcie a obsahu makroživín v pôdnych vzorkách viníc a ovocných sadov SR

26-01-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2020, str. 18-21)

Sorpčná schopnosť pôdy a faktory, ktoré ju ovplyvňujú

04-01-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vertikálne, viacvrstvové a variabilné obrábanie pôdy

16-11-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dlhodobé hnojenie ovplyvňuje pôdnu mikroflóru, zlepšuje úrodu a prospieva pôde

30-10-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Vplyv obrábania na mikrobiálny život v pôde

13-10-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
(zdroj: Naše pole 8/2020, str. 22-24)

Transfer vedecko-výskumných poznatkov do praxe – projekt Horizont 2020 „Best4Soil“

14-09-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Potreba optimalizácie obrábania pôdy v produkčnom procese poľných plodín

09-09-2020
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko Prešov