Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Legislatíva, dotácie

Agrorezort zvládol zabezpečiť štart kampane priamych podpôr aj počas pandémie koronavírusu

08-04-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
ÚKSÚP - OOR

Mladí poľnohospodári dostanú od agrorezortu finančnú pomoc

03-03-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom ich podnikateľskej činnosti

28-02-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Oznámenie MPRV SR o výške platieb určených pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo v PRV 2014-2020

25-11-2019
(č. 10913/2019-620)
(zdroj: www.mpsr.sk, vestník čiastka 24/2019)

Výzva č. 43/PRV/2019 pre podopatrenie 1.1: Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

21-11-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 (č. 45559/2019)

18-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk - Vestník MPRV SR čiastka 23/2019)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

19-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účasť spracovateľa na výstave

19-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)

Predĺžený termín na registráciu konta pre získanie „Zelenej nafty 2019“ do nedele 18. augusta

13-08-2019
(zdroj: www.apa.sk)