Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2021

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 32/2021)

  • Oznámenie MPRV SR o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2021 (1.58 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť