Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vykonávaniu jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami

03-02-2022
(zdroj: www.mpsr.sk)

  • Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k vykonávaniu jednoduchých pozemkových úprav na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva (0.27 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť