Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ovce

Ovce

Vplyv spôsobu odchovu jahniat dojných oviec na ich intenzitu rastu a produkciu a zloženie mlieka matiek

21-03-2016
1NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra špeciálnej zootechniky

Nezastupiteľný chov oviec na Slovensku

16-02-2016
NPPC-VÚEPP

Ovce si zaslúžia minimálne rovnakú starostlivosť o paznechty ako dojnice

22-10-2015
NPPC-VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov, jún 2015, str.41)

Výsledky kontroly úžitkovosti oviec za kontrolný rok 2013/2014

28-04-2015
Plemenárske služby SR, š.p.

Základom ekonomiky chovu oviec je zdravý jedinec

02-07-2014
Slovenský CHOV
(zdroj: Slovenský chov, február 2014, str. 42-43)

Ekonomické aspekty chovu dojných oviec

12-11-2013
(zdroj: Roľnícke noviny č. 40/2013)

Kvalita ľahkých a ťažkých jatočných jahniat posudzovaná na základe spektra mastných kyselín intramuskulárneho tuku

16-10-2013

Nutričná stabilizácia jahniat v kritických fázach rastu

16-10-2013