Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Odborné články

Ekonomické aspekty chovu prasat

26-10-2023
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha

Prístup poľnohospodárov a agropotravinárskych MSP k financiám je naďalej nedostatočný

17-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Krátkodobý výhľad poľnohospodárskych trhov: Poľnohospodári v EÚ pokračujú v produkcii napriek nepriaznivému počasiu

10-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Konkurencieschopný agropotravinársky sektor EÚ dosahuje vysokú úroveň diverzifikácie obchodu

09-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Obchodná bilancia EÚ s agropotravinárskymi výrobkami sa v júni ďalej zlepšila

27-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Oživenie obchodu s agropotravinami v EÚ v máji 2023

04-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Index cien potravín FAO v júli vzrástol

22-08-2023
(zdroj: www.fao.org)

Dobrý štart agropotravinárskeho obchodu EÚ v januári 2023

29-05-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Waxi kukurica a cirok – nový náhľad na ekonomiku a produkciu predajných komodít

06-04-2023
Axereal Slovakia, s.r.o.

Správa o krátkodobom výhľade: vojna na Ukrajine naďalej ovplyvňuje poľnohospodárov v EÚ

03-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)