Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Waxi kukurica a cirok – nový náhľad na ekonomiku a produkciu predajných komodít

06-04-2023
Ing. Milan Čič | [email protected]
Axereal Slovakia, s.r.o.

V predchádzajúcom roku vplyvom klimatických zmien sme boli svedkami jednej z najväčších redukcií úrod neskoro siatych plodín, ako je kukurica, sója, slnečnica a iné.

Spoločnosť Axereal Slovakia už od roku 2021 rozhodla pre pestovanie špeciálnej Waxy kukurice na výrobu dôležitých produktov pre humánnu výživu, špeciálne kŕmne zmesi a priemyselné použitie. Aj v roku 2022 sme rozšírili pestovanie tejto špeciálnej kukurice na približne trojnásobnú výmeru s cieľom postupne navyšovať produkciu tejto komodity. Pre pestovateľov je Waxy kukurica veľmi zaujímavá komodita aj vzhľadom na to, že obsahuje min 99% amylopektínu a tým jej výroba nemôže byť nahradená iným druhom kukurice

Obr.

Pre pestovanie Waxi kukuríc je potrebné zvýšiť disciplínu v agronomickej časti pestovania, použitie špeciálnych osív a technológií, priestorových izolácií. V týchto otázkach vieme poskytnúť praktické informácie a pomôcť Vám s technologickými odlišnosťami pri pestovaní, od výberu parcely, vhodného hybridu, termínu zberu a realizácie úrody priamo spracovateľovi.

Axereal Slovakia na Slovensku exkluzívne zastupuje hybrid Waxi kukurice ES Galery Waxy od spoločnosti LIDEA jedná sa o hybrid s FAO 330 vhodný aj do menej vhodných oblastí pestovania. Má označenie Tropical dent – so silným heteróznym efektom prejavujúcim sa vysokými úrodami a relatívne rýchlym uvoľňovaním vlhkosti zo zrna.

V spolupráci so spoločnosťou Pioneer a Dekalb odporúčame pestovateľom hybridy:

  • P9074E Waxy FAO 350 tolerantný voči vodnému stresu, hybrid s rýchlym rastom, odolný voči chladu a poliehaniu.
  • P9718E Waxy FAO 390 vysoká tolerancia voči suchu, mimoriadne vitálny hlavne v počiatočných rastových fázach
  • DKC4162 Waxy FAO310-320 dobrá odolnosť voči suchu, nadpriemerná úroda, stredne skorá zrelosť
  • DKC4590 Waxy FAO 340-350 dlhodobá stabilita úrody, dobrá odolnosť voči chladu
  • DKC5031 Waxy –FAO 440-450 zvýšená odolnosť voči stresovým faktorom, rekordné úrody už v strednej intenzite pestovania.

Pestovanie ciroku cukrového - novodobý trend

Hybrid Willy je jedným z najskorších červenosemenných hybridov exkluzívne od Axereal Slovakia s kontraktom na produkciu suchého zrna.

V posledných rokoch vzhľadom na výrazný pokles ročných úhrnov zrážok je potrebné sledovať trend pestovania plodín s nižšími nárokmi na vlahu a s vyššou toleranciou ku vysokým teplotám a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu. Cirok vzhľadom na to, že pochádza z veľmi teplých oblastí Afriky je práve tou správnou voľbou. Produkcia zrna je na úrovni 5-9 t pričom náklady na hnojenie a ošetrovanie sú minimálne. Svojimi obsahovými látkami v zrne sa približuje zrnu kukurice hlavne v obsahu škrobu, no obsah dusíkatých látok je okolo 11%. Cirok je nenáročná obilnina, ktorá ponúka zrná s vysokým obsahom bielkovín a poskytuje zvieratám energiu, ale stále je predmetom určitých mylných predstáv. Napríklad presvedčenie, že v zrne sa nachádzajú triesloviny a že existuje rozdiel v kvalite medzi červeným a bielym cirokom! Nové odrody uvádzané na trh v Európe tieto nepravdy vyvracajú, pretože zaručujú hygienickú a výživovú kvalitu potravín a krmív na báze ciroku. A to aj napriek tomu, že sú prispôsobené konvenčným aj ekologickým poľnohospodárskym systémom.

V súčasnosti sa cirok u nás produkuje len v suchom stave na predaj väčšinou do zahraničia, pričom v susednom Maďarsku sa cirok zberá s 30 % vlhkosťou. Cirok sa melie a prechádza fermentáciou mliečnym kvasením, po fermentácii je to veľmi kvalitné krmivo, ktoré nepotrebuje ďalšie náklady na sušenie.

Cirok sa do kŕmnych receptúr pre hydinu pridáva v rozsahu približne 25 % kŕmnej dávky v období rastu hydiny. Je to hlavná obilnina v kŕmnej dávke. Pre ošípané a hovädzí dobytok sa zvyčajne používa 30 % podiel v kŕmnej dávke.

Tab.