Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Dobrý štart agropotravinárskeho obchodu EÚ v januári 2023

29-05-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila najnovšiu mesačnú správu (január 2023) o obchode s agropotravinárskymi výrobkami. Vyplýva z nej, že:

  • vývoz a dovoz agropotravinárskych výrobkov EÚ zostal v januári 2023 v porovnaní s januárom 2022 silný a dosiahol celkovú hodnotu 31,8 miliardy EUR (vývoz z EÚ 18 miliárd EUR a dovoz EÚ 13,8 miliardy EUR),
  • kladné obchodné saldo EÚ bolo vo výške 4,2 mld. EUR,

Vývoz (január 2023)

  • z EÚ sa vyvážali najmä prípravky z obilnín a mlynské výrobky (1,9 miliardy EUR, medziročne +28 %),
  • celkovo sa vývoz obilnín v porovnaní s minulým rokom mierne zvýšil (+4 %) a dosiahol hodnotu 1,1 mld. EUR,
  • obchodná bilancia EÚ s obilninami dosiahla hodnotu 619 mil. EUR,
  • vývoz mliečnych výrobkov bol tiež vyšší ako v januári 2022 (+19 %) a dosiahol hodnotu 1,6 mld. EUR, najmä vďaka syrom, tvarohu a sušenému mlieku,
  • Spojené kráľovstvo zostalo prvým cieľom vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ (22 % celkového vývozu), na druhom mieste boli Spojené štáty s 11 % a na treťom Čína so 7 %,

Dovoz (január 2023)

  • dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ dosiahol  hodnotu 13,8 miliardy EUR (medziročne + 1,3 miliardy EUR, + 10 %),
  • Brazília zostala prvým zdrojom dovozu do EÚ (10 % celkového dovozu), z Brazílie sa najviac zvýšil dovoz kukurice do EÚ v porovnaní s januárom 2022 (+259 %, + 144 mil. EUR, + 448 tis. ton),
  • druhým zdrojom dovozu agropotravinárskych výrobkov do EÚ bola Ukrajina, dovoz z Ukrajiny do EÚ zvýšil o 16 % a dosiahol  hodnotu 1,2 mld. EUR, hoci je dovoz obilnín z Ukrajiny stále vysoký, v januári už druhý mesiac po sebe klesol a dosiahol hodnotu 608 mil. EUR.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj: 

https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agri-food-trade-good-start-january-2023-2023-05-11_en