Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ochrana miestnych potravín a nápojov: 3 500 registrovaných zemepisných označení

28-02-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Názov "Corrèze" sa stal 3 500. zemepisným označením, ktoré zaregistrovala Európska komisia.

Zemepisné označenia sa vzťahujú na rôzne potraviny, poľnohospodárske výrobky, vína a liehoviny vyrobené v určených regiónoch. Chránia dobré meno konkrétnych názvov výrobkov, regionálnych a tradičných výrobných postupov alebo iných základných prvkov (ako sú miestne plemená alebo odrody rastlín), ktoré formujú kulinárske dedičstvo v celej Európe.

Agropotravinárske výrobky a vína môžu byť chránené chráneným označením pôvodu (CHOP) a chráneným zemepisným označením (CHZO) a liehoviny zemepisným označením (CHZO). Na propagáciu týchto výrobkov boli zavedené symboly EÚ. Tieto symboly sa uvádzajú na obaloch výrobkov a uľahčujú ich identifikáciu na trhu. Zaručujú, že výrobok EÚ je autentický, nie napodobenina alebo falzifikát, a slúžia na posilnenie jeho uznania na národnej a medzinárodnej úrovni.

Chránené označenie pôvodu (CHOP) je vyhradené pre názvy výrobkov, ktoré majú najpevnejšiu väzbu medzi svojimi vlastnosťami a zemepisným pôvodom. Všetky suroviny a výrobné kroky sa uskutočňujú v konkrétnej zemepisnej oblasti a konečný výrobok je určený týmito miestnymi zložkami a know-how výrobcov.

Chránené zemepisné označenie (CHZO) tiež spája výrobok so zemepisnou oblasťou prostredníctvom jeho kvality, vlastností a/alebo povesti. Registrácia CHZO vyžaduje, aby sa aspoň jeden z procesov výroby, spracovania alebo prípravy uskutočnil v konkrétnej oblasti. Zložky však nemusia pochádzať z tohto regiónu.

Zemepisné označenie (ZO) sa vzťahuje na liehoviny destilované alebo vyrobené v konkrétnej zemepisnej oblasti.

Symboly CHOP/CHZO sa musia uvádzať len na obaloch potravín a poľnohospodárskych výrobkov. Symboly EÚ nie sú povinné pre vína a liehoviny.

Rešpektovanie miestnych tradícií a know-how je dôležitým faktorom pri nákupe potravín pre veľkú väčšinu Európanov (od 56 % do 97 % v závislosti od krajiny), ako ukázal najnovší prieskum Eurobarometra o poľnohospodárstve. Respondenti tiež častejšie kupujú potraviny, ktoré pochádzajú zo zemepisnej oblasti, ktorú poznajú. Štúdia vo všeobecnosti ukázala, že hodnota predaja výrobku s chráneným názvom je v priemere dvojnásobná v porovnaní s hodnotou predaja podobného výrobku bez certifikácie.

Podľa tej istej štúdie predstavovali výrobky so zemepisným označením EÚ v roku 2017 odhadovanú hodnotu predaja 74,76 miliardy EUR, čo je 6,8 % celkovej hodnoty predaja v rámci európskeho sektora potravín a nápojov. Viac ako polovicu tejto hodnoty predstavovali vína (39,4 mld. EUR), 35 % poľnohospodárske výrobky a potraviny (27,34 mld. EUR) a 13 % liehoviny (10,35 mld. EUR).

Výrobky s registrovaným názvom predstavujú 15,4 % celkového vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/protecting-local-food-and-drinks-3-500-geographical-indications-registered-2023-02-23_en