Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Správa o krátkodobom výhľade: vojna na Ukrajine naďalej ovplyvňuje poľnohospodárov v EÚ

03-04-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia uverejnila 30. marca 2023 správu o krátkodobom výhľade poľnohospodárskych trhov EÚ na jar 2023, ktorý predstavuje podrobný prehľad najnovších trendov a vyhliadok pre celý rad agropotravinárskych odvetví.

Negatívne dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu a následné vysoké vstupné náklady a inflácia potravín naďalej zaťažujú poľnohospodárske trhy a nákupné rozhodnutia spotrebiteľov. Okrem toho veľké časti EÚ po horúcom a suchom lete minulého roka zažili zimné suchá, čo ešte viac zhoršilo dostupnosť vody v regiónoch, kde sú už teraz rekordne nízke zásoby vody. To by mohlo viesť k tomu, že poľnohospodári, na ktorých to má vplyv, by sa mali odkloniť od pestovania plodín náročnejších na vodu. Súčasná makroekonomická prognóza EÚ je relatívne pozitívnejšia ako na jeseň 2022, a to napriek neistote týkajúcej sa dodávok energie na budúcu zimu a nedávnemu napätiu na finančných trhoch. Vysoké ceny komodít v minulom roku pomohli čeliť vysokým vstupným nákladom a príjmy poľnohospodárskych podnikov sa v priemere zvýšili, so značnými odvetvovými a regionálnymi rozdielmi.

Najnovšia správa o krátkodobom výhľade ukazuje, že znižovanie inflácie v oblasti energií by mohlo priniesť určitú úľavu, pokiaľ ide o ceny vstupov. Hnojivá, najmä dusíkaté, by mohli byť v porovnaní s rokom 2022 dostupnejšie a cenovo výhodnejšie. Napriek tomu sú ceny hnojív a energií stále dvakrát vyššie ako na začiatku roka 2020. Poľnohospodári sa začali prispôsobovať tejto novej situácii, pričom reagujú aj na environmentálne a klimatické opatrenia. Skutočne sa čoraz viac rozhodujú pre plodiny s nižšou potrebou hnojív a očakáva sa, že spotreba minerálnych hnojív bude aj v nadchádzajúcej sezóne pod dlhodobým priemerom.

Inflácia potravín zostáva výrazná, pričom priemerné ceny potravín v EÚ boli vo februári 2023 o 19,5 % vyššie ako vo februári 2022. Očakáva sa, že spotrebitelia budú nakupovať viac základných, lacnejších potravín a budú meniť preferencie medzi rôznymi druhmi potravín, napríklad budú konzumovať viac hydiny a menej hovädzieho mäsa. Napriek poklesu pozorovanému pri niektorých vstupných nákladoch sa očakáva, že ceny potravín zostanú na vysokej úrovni ešte nejaký čas, než sa začnú znižovať.

Sucho a klimatické javy ovplyvnia dodávky určitých poľnohospodárskych produktov. Produkcia olivového oleja v EÚ v rokoch 2022/2023 medziročne klesla o takmer 40 %, čo viedlo k vyšším cenám. V niektorých prípadoch by okrem nižších dodávok mohla byť ovplyvnená aj kvalita. To je napríklad prípad úrody pomarančov v EÚ v rokoch 2022/2023.

Okrem obmedzení výroby súvisiacich s počasím a nákladmi prispievajú k neistote vyhliadok živočíšnej výroby v EÚ aj choroby zvierat.  V sektore hydiny vypukla vtáčia chrípka a sektor bravčového mäsa zasiahol africký mor ošípaných. To vedie k zníženiu vývozu týchto produktov z EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/short-term-outlook-report-war-ukraine-continues-impact-eu-farmers-2023-03-30_sk