Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zmena klímy

Mäso vs. klíma

13-06-2024
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Klimatická zmena, jej dôsledky a poľnohospodárstvo

10-05-2024
Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i.

Čo podnikajú svetoví lídri v boji proti metánu a zmene klímy?

05-04-2024
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Zelený týždeň EÚ 2024: Na ceste k odolnému európskemu vodnému hospodárstvu

19-01-2024
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Dopady klimatických zmien pri pestovaní zemiakov pociťujeme aj v roku 2023

21-09-2023
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Skúšobná stanica Spišská Belá

Zelená dohoda: Nové usmernenia pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a systémy platieb za ekosystémové služby lesov

18-08-2023
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Šľachtenie obilnín a klimatická zmena

14-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, VSS Vígľaš-Pstruša

FAO zverejňuje svoje prvé globálne hodnotenie pôdneho uhlíka v trávnych porastoch

22-02-2023
(zdroj: www.fao.org)

Adaptácia na zmenu klímy v poľnohospodárstve EÚ a SR

04-11-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ

Poľnohospodárstvo a klimatické zmeny

03-11-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied, FAPZ