Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zelený týždeň EÚ 2024: Na ceste k odolnému európskemu vodnému hospodárstvu

19-01-2024
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Od 29. do 30. mája 2024 sa v Bruseli uskutoční popredná konferencia o životnom prostredí.

Vzhľadom na opakujúce sa krízy súvisiace s vodou sa v tomto ročníku výročnej konferencie bude diskutovať o tom, čo je potrebné na zvýšenie odolnosti EÚ v tejto oblasti.  

Voda je životne dôležitým spoločným zdrojom, jedným zo základných zdrojov pre ľudí, životné prostredie a udržateľné a odolné hospodárstvo.

V posledných rokoch občania v rôznych častiach kontinentu čelili prudkému nárastu prírodných katastrof, ako sú suchá a záplavy, ktoré ešte viac zhoršili problémy EÚ v oblasti vody a vyvolali nové povedomie o potrebe zabezpečiť odolnosť Európy v oblasti vodného hospodárstva.

Tlak na vodné zdroje nie je spôsobený len dôsledkami zmeny klímy, ale predovšetkým desaťročiami štrukturálne nesprávneho hospodárenia s týmto vzácnym zdrojom, znečistením a degradáciou ekosystému. Odolnosť vodného hospodárstva však nie je výzvou len pre EÚ. Na celom svete je kolobeh vody v nerovnováhe, úzko prepojený so zmenou klímy a stratou biodiverzity.

Potreba riešiť odolnosť vodného hospodárstva je v popredí environmentálneho programu EÚ. Na tento účel Komisia v marci spustí iniciatívu odolnosti vodného hospodárstva, ako oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023. Bude zahŕňať niekoľko okamžitých krokov a odštartuje verejnú diskusiu o dosiahnutí tejto odolnosti. Zároveň sa tým položí základ pre prípadné nové opatrenia v týchto oblastiach v rámci nasledujúceho mandátu Komisie.

Zelený týždeň EÚ 2024 je súčasťou širšej komunikačnej kampane venovanej tejto téme. Jej cieľom je podnietiť celoeurópsku diskusiu o vode v EÚ, o jej súčasnosti a budúcnosti, s dôrazom na zvyšovanie povedomia a podporu pozitívnych riešení založených na spolupráci.

Na konferencii budú prednášajúci diskutovať o rôznych aspektoch integrovaného vodného hospodárstva. Patria sem témy ako podpora inteligentného vodného hospodárstva v rámci EÚ, riešenie výziev spojených s obnovou a ochranou narušeného vodného cyklu, zabezpečenie širokého prístupu k čistej a cenovo dostupnej vode a sanitácii, ako aj medzinárodná spolupráca v tejto oblasti.

Registrácia na konferenciu sa otvorí v apríli a bude k dispozícii na webovej stránke Zeleného týždňa.

Konferenciu budú sprevádzať partnerské podujatia organizované v Európe i mimo nej pod spoločnou hlavičkou odolnosti vodného hospodárstva. Tento rok sa partnerské podujatia môžu výnimočne organizovať aj mimo obdobia Zeleného týždňa, a to od 29. mája do 1. septembra 2024.

Ak máte záujem zorganizovať podujatia, ktoré by mohli zapojiť občanov do problematiky vody a pomôcť podporiť živú verejnú diskusiu, prečítajte si naše usmernenia a začnite pripravovať svoje podujatie. Prihlasovanie bude otvorené od 4. do 17. marca 2024.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://environment.ec.europa.eu/news/eu-green-week-2024-towards-water-resilient-europe-2024-01-15_en?etrans=sk