Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Rastlinná výroba

· Odrody

Zákon č. 202/2009 o právnej ochrane odrôd rastlín.

Účinnosť od: 01.06.2009

Zákon č. 467/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh 

Účinnosť od: 01.12.2008

Zákon č. 597/2006 o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

Účinnosť od: 01.12.2008

Zákon č. 215/2001 o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

Účinnosť od: 01.07.2001