Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Rastlinná výroba

· Hnojivá a odpady

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
 

Účinnosť od: 16.07.2022

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.08.2018

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť od: 01.05.2017

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.01.2016

Zákon č. 111/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.05.2010

Zákon č. 136/2000 o hnojivách.

Účinnosť od: 01.05.2010

Zákon č. 203/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.06.2009

Zákon č. 202/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

Účinnosť od: 01.07.2008

Zákon č. 555/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách.

Účinnosť od: 01.11.2004