Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Rastlinná výroba

· Ochrana rastlín

Zákon č. 387/2013 o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.01.2014

Zákon č. 45/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od: 01.01.2012

Zákon č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 26.11.2011

Zákon č. 295/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od: 26.11.2011

Zákon č. 215/2001 o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

Účinnosť od: 01.07.2001