Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Rastlinná výroba

· GMO

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
 

Účinnosť od: 21.04.2021

Zákon č. 78/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Účinnosť od: 01.04.2008

Zákon č. 184/2006 o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe.

Účinnosť od: 01.04.2008