Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

· Politikum

• Ostatné

ZÁKON, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
 

Účinnosť od: 02.04.2021

Zákon č. 546/2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť od: 01.01.2007

Zákon č. 42/1992 o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.

Účinnosť od: 28.01.1992

Zákon č. 30/1992 o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.

Účinnosť od: 23.01.1992

Zákon č. 111/1990 o štátnom podniku.

Účinnosť od: 01.05.1990