Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

· Trh

• Organizácia trhu

Zákon č. 491/2001 o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.

Účinnosť od: 01.12.2012

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účinnosť od: 01.12.2012

Zákon č. 492/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov .

Účinnosť od: 01.01.2009

Zákon č. 596/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.

Účinnosť od: 01.03.2007

Zákon č. 13/1994 Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení).

Účinnosť od: 04.02.2004