Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Lesy a lesné hospodárstvo

· Lesy

Zákon č. 182/2014 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Účinnosť od: 01.07.2014

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z.

Účinnosť od: 01.06.2013

Zákon č. 326/2005 o lesoch.

Účinnosť od: 01.09.2005