Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Potravinárstvo

· Potraviny

200/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2019

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
 

distribúcia mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školských zariadeniach

187/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky,ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov
 

označovanie tabakových výrobkov-kontrolné známky

130/2019 Z. z.


Účinnosť od: 20.05.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov v znení vyhlášky č. 77/2017 Z. z.
 

tabakové výrobky - kontrolná známka

108/2019 Z. z.


Účinnosť od: 01.05.2019

VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu
 

oznámenie o výrobe destilátu

100/2019 Z. z.


Účinnosť od: 20.04.2019

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov
 

identifikátor na označenie tabakových výrobkov

Vyhláška č. 237/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.09.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z.

pekárske výrobky, cukrárske výrobky, cestoviny

221/2018 Z. z.


Účinnosť od: 01.08.2018

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republikyz 11. júla 2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
 

distribúcia mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v školských zariadeniach

Vyhláška č. 82/2018


Účinnosť od: 01.04.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch

mrazené potraviny

Vyhláška č. 81/2018


Účinnosť od: 31.03.2018

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín

označovanie potravín

Vyhláška č. 295/2017


Účinnosť od: 01.12.2017

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch

potravinárske kazeínoy kazeináty