Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 35/2021

19-08-2021
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Choroby tekvicovitých plodín

Pri pozorovaní bežných chorôb tekvicovitých sa zameriavame aj na sledovanie nových karanténnych chorôb, ktoré môžu ohrozovať tekvicovité. Z chorôb sú to najmä virózy a zo škodcov molice, mínerky, strapky a húsenice.

Tobacco ringspot virus [TRSV00] vírus krúžkovitosti tabaku

Vírus má pôvod v centrálnej a východnej časti Severnej Ameriky. Výskyty boli hlásené z Ázie, Afriky, Strednej Ameriky a oblasti Karibiku, Južnej Ameriky a Oceánii (Austrália, Nový Zéland, Papua Nová Guinea). Niekoľko výskytov je známych z Talianska, Veľkej Británii, Litvy, Poľska, Maďarska, ale aj Gruzínska, európskej časti Ruska a Turecka. Eradikované výskyty sú zaznamenané z Holandska a Ukrajiny.

Hostiteľské rastliny

Vírus krúžkovitosti tabaku sa vyskytuje na širokom rozsahu bylín a drevín. Spôsobuje významné ochorenia sóje (Glycine max), tabaku (Nicotiana tabacum), rastlín Vaccinium spp., špeciálne čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum) a tekvicovitých rastlín (Cucurbitaceae). K ďalším hostiteľom patria Anemone, jablone (predovšetkým Malus domestica), baklažány (Solanum melongena), černice (Rubus fruticosus), paprika (Capsicum), čerešne (Prunus avium), drieň (Cornus), jaseň (Fraxinus), Gladiolus, vinič (Vitis vinifera), Iris, tekvica obyčajná (Cucurbita pepo), Lupinus, Mentha, narcis žltý (Narcissus pseudonarcissus), papáje (Carica papaya), Pelargonium, Petunia, Phlox subulata, Pueraria montana, baza (Sambucus), Sophora microphylla a rôzne buriny. Niektorí sú nositeľmi vírusu bez príznakov.

Opis príznakov z napadnutia

Samotný vírus sa nerozširuje rýchlo a nespôsobuje nápadné príznaky napadnutia. Vo svojom pôvodnom areály rozšírenia je vírus prenášaný háďatkom Xiphinema americanum, X. americanum sensu stricto a taktiež Xiphinema rivesi. Vírus je prenášaný dospelými i larválnymi štádiami. Hlístovce môžu vírus prenášať na veľké množstvo hostiteľských druhov.

Okrem toho je pravdepodobnosť prenosu vďaka viacerým vektorom, napr. Thrips tabaci, Melanoplus differentialis (kobylka), Tetranychus spp. (roztoče), Epitrix hiripennis a voškami. Vírus je ľahko prenášaný mechanicky na bylinných hostiteľov. Pri niektorých hostiteľoch (uhorka siata – Cucumis sativus) a sója (Glycine max) bol pozorovaný prenos vírusu semenami. Na základe výskumov sa potvrdil 100 %-ný prenos vírusu semenom sóje a v súčasnosti sa tento spôsob považuje za hlavný spôsob prenosu uvedeného vírusu. Je však pravdepodobné, že sa takýto spôsob prenosu vyskytuje do istej miery u väčšiny hostiteľov. Rastliny sóje sú najviac náchylné v skorom štádiu vývoja, pričom vírus sa v rastlinách rozširuje systematicky. Terminálny púčik je zakrivený tak, aby vytvoril záhyb. Ostatné púčiky menia farbu na hnedú, nekrotizujú a sú krehké. Hnedé pruhy je možné vidieť v dužine stoniek a konárov a príležitostne aj na stopkách a listových žilkách. Lupene sú zakrpatené a zrolované. Struky sa vyvíjajú zle a neskoro. Na tabaku vírus spôsobuje prstencové a čiarové vzorky na olistení a zakrpatenie. Tekvicovité rastliny majú škvrnité listy, sú zakrpatené, plody sú zdeformované. Vinič vykazuje symptómy slabnutia, nový rast je slabý a riedky, internódiá sú skrátené, listy malé a zakrpatené. Vo všeobecnosti sú celé rastliny viniča zakrpatené. Bobule sú roztrúsené a nerovnomerne vyvinuté. Listy čerešní majú nepravidelné chlorotické škvrny po celej listovej čepeli a okraje listov sú deformované a lalokovité. Plody dozrievajú na infikovaných čerešniach neskoro. Pre Vaccinium corymbosum je typické odumieranie stoniek a zakrpatenie. Na náchylnej odrode, ako je Pemberton, sú listy zdeformované a zhrubnuté, stávajú sa chlorotickými a vykazujú nekrotické škvrny.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND] vírus kučeravosti rajčiaka New Delhi

Zemepisné rozšírenie

  • EÚ - momentálne prítomný v: Estónsko, Grécko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko.
  • Ázia: Bangladéš, India, Indonézia, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, Taiwan, Thajsko.
  • Afrika: Alžírsko, Maroko, Tunisko, Seychely.

Hostiteľské rastliny

Tomato leaf curl New Delhi virus napáda rastliny predovšetkých z čeľade ľuľkovitých (Solanaceae) a tekvicovitých (Cucurbitaceae), preto je aj potrebné prieskumy zamerať na druhy sem patriace. Vírus bol pôvodne zistený na rajčiakoch, baklažánoch, čili paprike (Capsicum spp.) a zemiakoch. Napáda aj mnoho ďalších druhov rastlín, ako napríklad melón cukrový, dyňu červenú, uhorku, sójové bôby, mrkvu, tekvicu, okru (Abelmoschus esculentus),  a cuketu.

Opis príznakov z napadnutia škodlivým organizmom

Poškodenie spôsobené týmto vírusom na rôznych hostiteľských rastlinách je všeobecne žltá mozaika, žilové opuchy,  zakrpatenie plodín a zvinovanie listov. Na plodoch tekvíc boli pozorované nerovnosti pletiva a pozdĺžne praskliny. Keď sa na plodiacich rastlinách objaví infekcia vírusom v skorom štádiu, zasiahnuté rastliny sú silne zakrpatené a plody sú výrazne poškodené.

Vírus je prenášaný molicou Bemisia tabaci. Nie je známe, že vírus môže byť prenesený kontaktom alebo semenami. Šíri sa hostiteľskými rastlinami určenými na pestovanie.

Múčnatka uhorková Sphaerotheca fuliginea.

Je bežné nekaranténne ochorenie tekvicovitých. Prejavuje sa belavým povlakom na listoch, stonkách i na súkvetiach. Napadnuté rastliny zaostávajú v raste a prinášajú podstatne nižšiu úrodu. Ak je teplé a suché počasie, spôsobuje zvlášť citeľné škody. Okrem uhoriek, melónov a tekvíc, huba napáda aj begónie, georgíny, cyklámeny, chryzantémy.

Biologický fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu Serenade Aso obsahuje Bacillus subtilis. Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom. Prípravok je vhodný pre použitie v integrovaných systémoch ochrany rastlín. Proti plesni sivej (Botrytis cinerea) a múčnatke uhorkovej (Sphaerotheca fuliginea) ošetrujte od štádia vyvinutých 2 pravých listov do zberovej zrelosti (BBCH 12 - 89). Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie 6x.

Postrekový systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej : voda určený na ochranu proti hubovitým chorobám Talent s účinnou látkou myclobutanil zo skupiny triazolov, ktorého spôsob účinku je inhibícia biosyntézy sterolov v hubách pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Používa sa samostatne alebo v TM kombinácií s kontaktným fungicídom. Plodovú zeleninu ošetrujte maximálne 3x počas vegetácie v rastovej fáze od fázy 3. listu až po zberovú zrelosť (BBCH 13-88) v závislosti od podmienok výskytu choroby. Dávka vody 400 – 1000 litrov na heltár. Dávka vody závisí od vývojovej fázy plodiny. Nižšiu dávku vody 400 l/ha voľte v skorších rastových fázach. Koncentrácia prípravku v postrekovej kvapaline nesmie prekročiť 0,0375% (t.j. 37,5ml prípravku na 100 l vody). Minimálny interval medzi ošetreniami je 8 dní.

Na menej významné použitie je povolený Askon s účinnými látkami azoxystrobin+difenoconazole na ochranu uhoriek, cukety, melóna, melóna vodného a tekvice. Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby bol prípravok aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie. Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole pôsobí systémovo a má preventívny a kuratívny účinok.Do rastliny preniká asimilačnými časťami, odkiaľ sa šíri do ostatných pletív akropetálne a translaminárne v priebehu jednej hodiny. Prípravok je účinný proti hubám Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Albugo candida,Mycosphaerella brassicicola, Erysiphe cruciferarum, Erysiphe heraclei, Alternaria dauci, Alternaria radicina, Alternaria porri, Puccinia alli.