Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Zelenina

Spotreba, produkcia, dovoz a vývoz slovenskej zeleniny

11-05-2017
prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. | magdalena.valsikova@uniag.sk
FZKI, SPU Nitra