Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Skladovanie hospodárskych hnojív

19-10-2020
Ing. Vojtech Brestenský CSc. | vojtech.brestensky@nppc.sk
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra