Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Poľnohospodárstvo 2030 - techniky, stratégie, vízie rastlinnej výroby zajtrajška

11-11-2019
Julius Kühn-Institute, Institute for Application Techniques in Plant Protection, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, Nemecko/Germany
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Technické stratégie minulosti v poľnohospodárstve týkajúce sa najmä mechanizácie, ktorá sa stávala „väčšou, širšou a rýchlejšou“, z hľadiska dopravy, ochrany pôdy a dostupnosti prípravkov na ochranu rastlín na trhu už dnes dosiahli svoje hranice. Hoci sa dnešné aplikačné zariadenia, vďaka širokému výberu svojich technických súčastí a pomocných systémov, dostali na veľmi sofistikovanú úroveň a umožňujú obmedziť ako prítomnosť rezíduí, tak aj riziko pre obsluhu, okolostojace osoby, spotrebiteľa a životné prostredie, prijateľnosť ochrany rastlín pre verejnosť dosiahla dno. Na tomto pozadí sa pre rastlinnú výrobu ako celok a bez toho, aby sa zamerali len na ochranu rastlín, musia vyvíjať nové stratégie.

Jedným z nových pestovateľských systémov je niečo, čo nazývame „spot farming“ (drobnoplošné pestovanie). Pri tomto prístupe sa všetky dostupné údaje používajú na optimálne umiestňovanie plodín do ich životných podmienok a využívanie zdrojov sa prispôsobuje tak, aby sa dosiahla ich čo najvyššie účinnosť a aby sa dosiahli ciele trvale udržateľnej intenzifikácie rastlinnej výroby. Dnešnou mechanizáciou sa však tento prístup uskutočňovať nedá, a to z dôvodu jej rozmerov v porovnaní s výslednou malou výmerou veľkosti políčok, ich nepravidelnej štruktúre a veľkej rôznorodosti porastov. Tento prístup okrem toho zahŕňa aj jednotlivé špecifické zásahy, ktoré si vyžadujú oveľa vyššiu presnosť, s akou sa stretávame dnes. Nové spôsoby sejby si od odrôd vyžadujú nové vlastnosti, čím sa otvárajú nové možnosti pre šľachtenie s cieľom zvýšiť výnosy a zlepšiť zdravotný stav porastov na poliach. Priekopnícky a novátorsky odborný prístup môže novými digitalizačnými metódami v poľnohospodárstve a autonómnymi robotickými systémami položiť základy takýchto nových pestovateľských systémov. V rámci svojho projektu „Autonómnymi robotmi k novým pestovateľským systémom“ sme na základe rôznych robotických koncepcií hodnotili vykonateľnosť prístupu drobnoplošného pestovania z technického, agronomického a hospodárskeho hľadiska. Štúdia vykonateľnosti prichádza k záveru, že drobnoplošné pestovanie poskytuje veľké možnosti, ako prispieť k intenzifikácií trvalej udržateľnosti pestovania plodín, že je schopné vyriešiť mnohé dnešné problémy a že zavedenie robotických koncepcií pri pestovaní je a z hľadiska hospodárnosti konkurencieschopné technicky vykonateľné.

Kľúčové slová: drobnoplošné pestovanie, nové pestovateľské systémy, autonómne roboty, digitalizácia, ošetrovanie jednotlivých rastlín, schéma osevu


  • Poľnohospodárstvo 2030 - techniky, stratégie, vízie rastlinnej výroby zajtrajška (4.80 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť