Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Zoznam referenčných laboratórií Európskej únie (EURL) a národných referenčných laboratórií (NRL) Slovenskej Republiky pre krmivá, potraviny a zdravie zvierat

13-04-2022

(poverené a notifikované podľa nariadenia EP a R (ES) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach)


  • Zoznam referenčných laboratórií Európskej únie (EURL) a národných referenčných laboratórií (NRL) Slovenskej Republiky pre krmivá, potraviny a zdravie zvierat (0.80 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť