Úvod / Informácie / Odborné publikácie

Pragmatické prístupy k označovaniu ošípaných

14-01-2015
Vladimír Lojda
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., Bratislava