Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Zmeny v rastlinolekárskej legislatíve

27-03-2020
Ing. Ivana Horváthová | Ivana.Horvathova@uksup.sk
ÚKSÚP - OOR