Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Poradenstvo pre neprofesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín

24-01-2020
FLORASERVIS spol. s r.o., Dorastenecká 37, 83107 Bratislava, Slovensko / Slovakia
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstrakt

Pestovanie ovocia a zeleniny v domácich podmienkach na Slovensku má hlbokú tradíciu, ktorá vychádza z histórie podmienok života ľudí na Slovensku. Z nevyhnutnej potreby sa v druhej polovici 20 storočia stala jedna z najrozšírenejších záľub . Začiatkom 21 storočia prichádza nový fenomén pri pestovaní ovocia a zeleniny v domácich podmienkach a to vytváranie zdroja potravín so zaručenou kvalitou a zdravotnou nezávadnosťou, pričom viditeľne stúpa podiel pestovania ekologickými spôsobmi.

Pred rokom 1989 bola podpora zo strany štátu veľká, čo sa týkalo prideľovania pozemkov na vznik záhradkárskych kolónii do dlhodobého prenájmu. Lenže prístup k POR bol komplikovaný a v podstate neexistoval, v dnešnej dobe by sme tento prístup označili ako nelegálny, bez kontroly a s obrovským rizikom nesprávnej aplikácie a ohrozovania zdravia ľudí. Informácie o používaní prípravkov boli v minulosti pomerne nedostupné, väčšinou len prostredníctvom školení a prednášok pre organizovaných členov záhradkárskych zväzov a šírením ústnych informácii medzi pestovateľmi.

Obrovská zmena nastala v informáciách o dávkovaní a použití prípravkov. Problémom bolo len poradenstvo v identifikácii chorôb a škodcov na jednotlivých plodinách. V roku 1992 vznikla spoločnosť Floraservis, ktorá začala s výrobou balení prípravkov pre neprofesionálnych používateľov.

V oblasti poradenstva pri používaní prípravok, či už v oblasti aplikácii a identifikácii chorôb a úloha pomôcť drobným pestovateľom s identifikáciou škodcov a chorôb prešla na výrobcov a distribútorov. Podarilo sa nám spojiť toto naše úsilie z Ing. Jurajom Matlákom, ktorý v tejto oblasti mal bohaté jednak teoretické ale aj praktické skúsenosti. Začali sme s tlačou informačných kartičiek na ktorých boli obrázky z jeho bohatého archívu, spolu s popisom choroby a škodcu. Zároveň aj s možnosťou ochrany. Tieto sa bezplatne šírili prostredníctvom predajcov medzi neprofesionálnych používateľov POR.

Ďalší problém, ktorý sme si uvedomili boli nedostatočné vedomosti predajcov v koncových predajniach, nakoľko zo strany štátu v tomto období absentovalo riešenie, okrem požadovanej spôsobilosti na prácu s jedmi. Ako jedno z možných riešení sme sa rozhodli usporiadať niekoľko dvojdenných bezplatných seminárov pre predajcov zameraných na identifikáciu chorôb a škodcov, ako aj na použitie POR. Pre tieto semináre sme zabezpečili prednášateľov z kruhu odborníkov v rôznych oblastiach použitia, aplikácie, predaja a poradenstva POR. Až v neskoršom období sa do legislatívy dostáva povinnosť absolvovať školenie za účelom získania spôsobilosti na predaj prípravkov pre neprofesionálnych používateľov. Tieto sú viac menej zamerané na bezpečnosť predaja a dodržiavania legislatívy pri predaji.

Postupne sme oblasť poradenstva rozširovali na ďalšie formy. Začali sme vydávať týždenný stolový kalendár s tematikou ochrany rastlín, ktorý pre nás po odbornej stránke zostavuje Ing. Matlák. Tento kalendár vydávame dodnes. Pre predajcov sme začali vydávať a sprístupňovať vo forme plnofarebného plagátu s vyobrazením chorôb, škodcov, alebo iných škodlivých činiteľov mesačné aktuality (signalizáciu) na ochranu záhradných plodín. Pre širokú verejnosť a taktiež pre predajcov vydávame počas pestovateľskej sezóny týždenné aktuality (signalizáciu) ktoré sú vo forme elektronického dokumentu a prihlásený záujemca ich dostáva do svojej elektronickej emailovej schránky v pravidelných týždňových intervaloch. Tieto aktuality obsahujú okrem signalizácie aj poradenstvo v skrátenej forme. Obidva druhy aktualít pre našu spoločnosť po odbornej stránke zabezpečuje Ing. Matlák.

Na našej internetovej stránke sme vytvorili elektronickú poradňu, ktorú vedie Ing. Matlák, kde má široká verejnosť a taktiež predajcovia možnosť získať odborné rady pri problémoch s identifikáciou chorôb, škodcov a použitím prípravkov na ochranu rastlín. Ročne sa na ňu obracia stovky pestovateľov - záhradkárov.

V dnešnej dobe sa začína rozširovať používanie biologických prípravkov pri ochrane rastlín aj u neprofesionálnych používateľov. Využívajú sa hlavne rôzne oleje a silice rastlín. Ich uvádzanie do používania je zložité aj v súvislosti s komplikovanou autorizáciou a preto sa dnes používajú spolu s listovou výživou rastlín.

Podľa nášho názoru je potrebné do budúcnosti  problematike poradenstva venovať väčšiu pozornosť aj zo strany štátu, pretože pri poklese sebestačnosti vo výrobe potravín bude rozširovanie pestovania ovocia a zeleniny v domácich podmienkach zohrávať dôležitú úlohu. Je viditeľný nárast drobných a domácich pestovateľov spôsobený záujmom o vlastnú produkciu ovocia a zeleniny, pri snahe si zabezpečiť chutnejšie, zdravšie potraviny kde týto pestovatelia majú kontrolu a vedomosti za akých podmienok boli plodiny vypestované.

Myslíme si, že sa treba intenzívnejšie venovať výchove nasledovníkov terajších odborníkov v oblasti poradenstva o ochrane rastlín, pretože je ich nedostatok a vekový priemer naznačuje, že budeme potrebovať pokračovateľov v radoch mladšej generácie, nakoľko v opačnom prípade bude značne sťažená výchova a usmerňovanie novej generácie malých pestovateľov.

Kľúčové slová: neprofesionálni používatelia, poradenstvo, malospotrebiteľské balenie, osveta, výchova


  • Poradenstvo pre neprofesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín (2.76 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť