Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Vplyv systému orby a predchádzajúcich plodín na pôdu

16-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotiť vplyv systému orby a pestovaných predchádzajúcich plodín na chemické vlastnosti a enzýmovú aktivitu pôdy. V rámci prvého faktoru – orný systém – bol sledované (1) konvenčný systém orby a (2) redukovaná orba. Druhým sledovaným faktorom bola predchádzajúca plodina – (1) hrach siaty a (2) pšenica tvrdá.

Vzorky pôdy boli analyzované z hľadiska obsahu organického uhlíka, celkového dusíka, prístupných foriem fosforu, draslíka a horčíka, ako aj pH pôdy a aktivity pôdnych enzýmov (dehydrogennázy, fosfatázy, ureázy a proteázy).

Výsledky analýz:

 

  1. Konvenčná orba (v porovnaní s redukovanou)
  1. Redukovaná orba (v porovnaní s konvenčnou)

obsah org. C

 

vyšší

obsah celk. N

 

vyšší

obsah prístup. P

vyšší

 

obsah prístup. K

 

vyšší

obsah prístup. Mg

 

vyšší

pH pôdy

 

vyššie

aktivita dehydrogenázy

vyššia

 

aktivita fosfatázy

vyššia

 

aktivita ureázy

 

vyššia

aktivita proteázy

 

vyššia

 

Predchádzajúca plodina

  1. Hrach siaty

(v porovnaní s pšenicou tvrdou)

Predchádzajúca plodina

  1. Pšenica tvrdá

(v porovnaní s hrachom siatym)

obsah org. C

 

vyšší

obsah celk. N

vyšší

 

obsah prístup. P

 

vyšší

obsah prístup. K

 

vyšší

obsah prístup. Mg

vyšší

 

pH pôdy

 

vyšší

aktivita dehydrogenázy

vyššia

 

aktivita fosfatázy

vyššia

 

aktivita ureázy

 

vyššia

aktivita proteázy

vyššia

 

Pomer C/N bol priaznivejší po konvenčnej orbe (v porovnaní s redukovanou) ako aj  po pestovaní hrachu (v porovnaní s pôdou, kde predchádzajúcou plodinou bola  pšenica tvrdá).

Preklad a výťah z originálu

Zdroj: Woźniak, A. Chemical Properties and Enzyme Activity of Soil as Affected by Tillage System and Previous Crop. Agriculture 2019, 9, 262.

https://www.mdpi.com/2077-0472/9/12/262