Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 (č. 45559/2019)

18-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk - Vestník MPRV SR čiastka 23/2019)

  • Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 (č. 45559/2019) (1.17 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť