Úvod / Informácie / Legislatíva, dotácie

Bezplatné informačné semináre k aplikácii GSAA

18-10-2017
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Od roku 2018 platí povinnosť pre  všetkých žiadateľov o pomoc v rámci režimov priamych podpôr a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 administrovaných pod Integrovaným administratívnym a kontrolným systémom (IACS) predkladať grafický materiál k žiadosti prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme (GSAA).

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje bezplatné informačno-praktické semináre k aplikácii GSAA prioritne určené pre farmárov s výmerou pod 400 ha, ktorých je takmer 20 000. V roku 2016  bola technická pomoc v podobe preškolenia poskytnutá  žiadateľom s výmerou nad 400 ha.

Obr.1:

Bezplatné informačné semináre poskytujú pomoc v podobe prezentácie rozhrania a jednotlivých nástrojov GSAA, vrátane praktických cvičení, príkladov a riešenia jednotlivých problémov. Účastníci seminára získajú všetky potrebné informácie k predkladaniu žiadostí o priame podpory v aplikácii GSAA, prakticky si vyskúšajú prácu v aplikácii, v prípade potreby  si môžu prediskutovať problémy a nejasnosti.  Od roku 2018 je povinnosť podávať žiadosť o priamu podporu s prílohami vypracovanými v aplikácii GSAA pre všetkých žiadateľov z celého Slovenska, preto je dôležité neodkladať si zakreslenie grafickej prílohy v systéme GSAA na poslednú chvíľu. Žiadatelia sa tak vyhnú nedostupnosti aplikácie z dôvodu maximálneho počtu paralelne pracujúcich užívateľov a s tým spojenú oneskorenú administráciu  priamych podpôr.  

Agroinštitút Nitra, štátny podnik realizuje informačné semináre GSAA  od mája a budú pokračovať do 13. decembra 2017. Na internetovej stránke www. agroinstitut.sk v časti Aktuálne termíny pre kurzy a semináre sú postupne zverejnené konkrétne aktuálne termíny. Informačné semináre sú organizované v stanovených termínoch vždy v štvorhodinových blokoch, so začiatkom o 8.00 hod. a o 12.00 hod., v posluchárni P na prvom poschodí budovy Agroinštitútu Nitra, Akademická 4. Účastníkom je k dispozícii 15 počítačov (pre 30 osôb), za jedného žiadateľa je možná účasť maximálne dvoch osôb. Prihlásiť sa na konkrétny  termín semináru je možné len elektronicky prostredníctvom www.agroinstitut.sk, kde sú termíny postupne zverejňované. Účasť na informačnom seminári je bezplatná.