Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 13/2021

31-03-2021
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Listové choroby na ozimnom jačmeni

Ozimný jačmeň býva po zime vždy vyblednutý a potrebuje podporu vyhnojením, prípadne stimuláciou. Počasie tejto jari napomáha aj šíreniu hubových chorôb na listoch jačmeňa. Stúpa výskyt múčnatky a listových škrnitostí.

Múčnatka trávová rastliny napáda od vzchádzania do skorej zrelosti. Optimálna teplota pre šírenie infekcie je 16 – 20°C, vysoká vlhkosť vzduchu postačí v spodných poschodiach porastu. Chorobu podporuje striedanie daždivého a hmlistého počasia so suchým, prehustený porast, jednostranné hnojenie dusíkom, veľmi skorý výsev, uzavreté stanovište a citlivosť odrody. Na steble, listových pošvách a oboch stranách listu, ojedinele na klasoch, sa vytvárajú biele, neskôr sivé až hnedé kôpky mycélia a konídií. Silne napadnuté listy žltnú a predčasne odumierajú. Prevenciou je šľachtenie na rezistenciu, dodržiavanie osevného postupu, hnojenie fosforom, draslíkom a bórom a dodržiavanie priestorovej izolácie jarných a ozimných obilnín, výber vzdušného stanovišťa. Termín aplikácie fungicídov T1, teda prvý termín aplikácie je v čase odnožovania až steblovania, ak bolo splnené kritické číslo. Môže sa zhodovať aj s preventívnym ošetrením, keď nie sú príznaky viditeľné, ale sú splnené teplotné a vlhkostné pomery v poraste, porast je prehustený a odroda citlivá. Druhý termín aplikácie T2 je odporúčaný v čase objavenia sa zástavového listu a je pre obilniny najdôležitejší, lebo ochraňuje úrodotvorné listy a zároveň je aj najefektívnejší. Tretí termín T3 je ošetrenie do klasu. Prah škodlivosti je 70% odnoží s výskytom múčnatky na niektorom z horných troch listov počas odnožovania do začiatku klasenia (BBCH 21-51). Proti múčnatke je účinné množstvo prípravkov uvedených aj proti steblolamu, prípravky zo skupiny strobilurínov a azolov a ďalšie účinné látky.

Najskôr uvediem biologický prípravok Serenade Aso s účinnou látkou Bacillus subtillis, ktorý je autorizovaný proti všetkým tu uvádzaným chorobám. Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom. Prípravok je vhodný pre použitie v integrovaných systémoch ochrany rastlín.

Sulfurus alebo Kumulus je sírnatý fungicíd s ochranným kontaktným účinkom, rýchlym nástupom účinnosti a reziduálnym pôsobením proti hubovým patogénom zo skupiny pravých plesní s vedľajším akaricídnym účinkom. Síra vďaka svojej rozpustnosti v tukoch ľahko preniká bunkovými membránami spór húb, najmä múčnatiek. Síra je enzymatickou cestou redukovaná na sírovodík a pôsobí ako bunkový jed. Prípravok aplikujte na jar pri výskyte prvých príznakov t.j. od rastovej fázy objavenia sa 5. odnože (BBCH 25) do rastovej fázy začiatku kvitnutia (BBCH 61).

S účinnou látkou azoxystrobin sú autorizované fungicídy Zoxis, Azbany, Sinstar, Tazer 250 SC alebo Azaka. Podrobne je opísaný azoxystrobin v predchádzajúcej signalizácii.

Pyraclostrobin je v  kombinácii s mefentrifluconazole v Revicare, s prothioconazole v Delaro, do spotreby s epoxiconazole + fluxapyroxad v Adexar Plus, + fluxapyroxad v Priaxor.

Prípravok Arsenal s účinnou látkou flutriafol je systémovo pôsobiaci prípravok s eradikatívnym a kuratívnym účinkom určený proti širokému spektru hubových chorôb v obilninách. Pôsobí ako inhibítor C14-demetylázy v biosyntéze sterolov. Je prijímaný koreňovým systémom a xylémom rozvádzaný do stoniek a listov, alebo sa do rastliny dostáva povrchom listov. Doba účinnosti prípravku je 4 - 6 týždňov.

Unix 75 WG obsahuje účinnú látku cyprodinil zo skupiny anilinopyrimidinov opísanú v predchádzajúcej signalizácii. S isopyrazamom je v prípravku Bontima.

Sportak EW je fungicíd s lokálne systémovým účinkom, preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný do neošetrovaných častí rastliny. Účinná látka prochloraz patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

Cyflamid 50 EW má preventívny a kuratívny účinok v obilninách proti múčnatke trávovej  a na jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej. Účinná látka prípravku, cyflufenamid patrí do skupiny fenyl-acetamidov, inhibuje napadnutie tým, že bráni prenikaniu haustorií do buniek a následne tvorbe hýf a vyvinutiu konídiofór. Vyznačuje sa dlhodobým účinkom a veľmi dobrým prenikaním do pletív rastlín

Do spotreby je povolený fenpropimorph v prípravku Corbel.

Imtrex XE je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka fluxapyroxad, patriaca do skupiny karboxamidov, má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Množstvo prípravkov proti múčnatke je zo skupiny azolov Revystar, Opus, Caramba, Prosaro 250 EC, Jade a ich kombinácie s ďalšími účinnými látkami: Yamato, Capalo, Traper, Soligor 450 EC, Boogie Xpro, Soligor, Zantara, Variano Xpro, Delaro Skyway Xpro, Hutton, Fandango 200 EC, Slape Trio, Input, Seguris Bold, Propel, Mandarin, Proton, Yamato, Baghira, Seguris Era, Rombus Power, Thesorus, Impulse Gold, Ascra Xpro. Do spotreby Adexar Plus, Allegro Plus, Tango Super, Ascra Xpro, Aviator Xpro a Siltra Xpro.

Na jačmeňoch je najrozšírenejšia choroba hnedá škvrnitosť jačmeňa Pyrenophora teres anamorfa Drechslera teres syn. Helminthosporium teres. Môžete ju pozorovať veľmi skoro, lebo mycélium prerastá z rastlinných zvyškov do klíčiacich rastlín. Neskôr tvorí askospóry a infikuje ďalšie rastliny prenášaním vetrom a dažďom. Prvá vlna kulminuje vo fáze odnožovania. Tento rok bola slabá, lebo bolo pomerne sucho. Druhá vlna prichádza v obdobi steblovania a klasenia. Choroba má dva typy: sieťovitú a škvrnitú, vždy tmavohnedej farby. Za prah škodlivosti sa považuje 25 % napadnutých rastlín pričom sa hodnotí najviac napadnuté poschodie.

Rhynchospóriová škvrnitosť jačmeňa Rhynchosporium secalis má podobnú bionómiu. Vyhovuje jej vlhké a chladnejšie počasie, teplota 15-18º C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu. K infekciám dochádza pri nízkej slnečnej radiácii už za 8 dní. Odlišuje sa od hnedej škvrnitosti belavými škvrnami rôznych tvarov s ostrým vonkajším tmavohnedým lemovaním a viditeľnými kruhmi. Najviac postihuje spodné listy. Preventívne pôsobí výber geneticky odolných odrôd, striedanie plodín, likvidácia výdrvu jačmeňa, používanie zdravého certifikovaného a moreného osiva, počas vegetácie pravidelné hodnotenie porastu, správna diagnostika a rýchle rozhodnutie o ošetrení.

Hnedá prúžkovitosť jačmeňa Pyrenophora graminea anamorfa Helmintosporium gramineum sa šíri z infikovaného zrna. Sekundárny zdroj sú konídie , ktoré sa tvoria na škvrnách napadnutých listov počas vegetácie. Nenapádajú však ďalšie listy, ale zelené zrno, kde prežijú medzi plevou a obilkou do ďalšej sejby. Na povrchu zrna nie sú viditeľné žiadne príznaky napadnutia. Napáda jarný aj ozimný jačmeň. Podmienky pre rozvoj a šírenie sú vlhké a chladnejšie počasie, optimálna teplota 20°C. Prejavuje sa najskôr ako nenápadné svetlé prúžky na pošvách prvých listov, neskôr v čase odnožovania výrazné žlté pruhy pozdĺž žilnatiny. Tieto postupne nekrotizujú, hnednú, listy sa trhajú až môže dôjsť k odumretiu rastliny. Nepriama ochrana je striedanie plodín na zabránenie šírenia patogéna z pliev a výdrvu napadnutých obiliek jačmeňa. Odporúča sa neskoršia sejba ozimného a skorá sejba jarného jačmeňa a primerané agrotechnické opatrenia urýchľujúce počiatočný rast jačmeňa. Hlavná zásada je používanie zdravého certifikovaného osiva. Počas vegetácie je možné ošetrovanie fungicídmi proti hnedej škvrnitosti jačmeňa, ktoré majú vedľajší účinok aj na prúžkovitosť jačmeňa. Prah škodlivosti nie je určený.

Autorizované sú Pyros, Vuvuzela, Ennobe EW, Sportak EW, Sportak HF, Mirage 45 EC s účinnou látkou prochloraz.

Zo strobiliurínov sú to Chamane, Affix, Norios, Zoxis, Norios, Azbany, Sinstar, Globaztar 250 EC, Retengo, Tazer 250 SC, Azaka a v kombinácii s inými účinnými látkami Fandango 200 EC, Adexar Plus, Rubric XL, Variano Xpro, Delaro, Priaxor alebo Mizona.

Prípravok Arsenal s účinnou látkou flutriafol. Účinná látka penthiopyrad v prípravkoch Vertisan, Avella inhibuje mitochondriálnu respiráciu hubových patogénov. Účinkuje lokálne systémovo, translaminárne a špecificky proti hubovým patogénom obilnín, jadrového ovocia a zeleniny. Penthiopyrad účinkuje preventívne, zabraňuje klíčeniu spór a indukuje reakciu obranných génov hostiteľa. Prípravok účinkuje po dobu 2 týždňov a nevykazuje krížovú rezistenciu k iným fungicídom. Používajte v obilninách vždy preventívne (= pred rozvojom infekcie) od fázy plného odnožovania (BBCH25) až do konca klasenia – jačmeň (BBCH 59).

Imtrex XE je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline s účinnou látkou fluxapyroxad, zo skupiny karboxamidov.

Účinná látka cyprodinil zo skupiny anilinopyrimidinov opísanú v predchádzajúcej signalizácii je s isopyrazamom je v prípravku Bontima.

Elatus Plus obsahuje účinnú látku benzovindiflupyr, ktorá patrí do chemickej skupiny pyrazol-carboxamidov. Pôsobí ako inhibítor enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDHI - succinate dehydrogenase inhibitors). Má prevažne ochranný a limitovaný kuratívny účinok. V kombinácii s azolom je v Elatus Era.

Rovnako ako proti múčnatke je zo skupiny azolov množstvo prípravkov aj do ozimného jačmeňa Revystar, Caramba, Prosaro 250 EC, Jade a ich kombinácie s ďalšími účinnými látkami: Yamato, Capalo, Traper, Soligor, Boogie Xpro, Soligor, Soligor 450 EC, Zantara, Variano Xpro, Delaro Skyway Xpro, Hutton, Fandango 200 EC, Slape Trio, Input, Seguris Bold, Propel, Mandarin, Proton, Yamato, Baghira, Revycare, Seguris Era, Rombus Power, Thesorus, Impulse Gold, Ascra Xpro, Librax. Do spotreby Adexar Plus, Allegro Plus, Tango Super, Ascra Xpro, Aviator Xpro a Siltra Xpro.