Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 12/2021

29-03-2021
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Septoriózy na oziminách

Septorióza pšenice Mycosphaerella graminicola anamorfa Septoria tritici napáda iba listy, septorióza plevová Phaeosphaeria nodorum syn. Leptosphaeria nodorum napáda všetky nadzemné časti rastlín. Hostiteľskými rastlinami sú pšenica, raž a niektoré trávy.

Huba, ktorá spôsobuje uvedené ochorenia patrí k fakultatívnym patogénom, prežíva na odumretých rastlinných zbytkoch na pozemku. Infikuje aj zrno, zdrojom primárnej infekcie tak môže byť pozemok, ale i osivo. Počas vegetácie sa šíri zo spodných listov na vrchné a na ďalšie rastliny spórami, ktoré sa tvoria v plodničkách na napadnutom pletive. Pre vznik infekcie a šírenie ochorenia je treba aspoň 6 hodín ovlhčenia rastlín, najintenzívnejšie sa škvrny na listoch objavujú pri teplote 15–25 °C. Väčší výskyt sa dá očakávať v prípade miernej zimy s dostatkom vlahy. Výskyt podporujú technológie spracovania pôdy s vynechaním orby.

Príznaky septoriózy pšenice aj plevovej sa na rastlinách môžu objavovať vo všetkých vývojových fázach a na všetkých nadzemných častiach rastliny. Na klíčnych rastlinkách sú viditeľné hnedé nekrotické škvrny a deformácie klíčkov. Typické príznaky sa objavujú na najstarších listoch, v niektorých rokoch už na jeseň, ale hlavne pred začiatom jari a na jar. Primárnym príznakom sú široko oválne, sýto zelené, „olejové“ škvrny, ktoré sa šíria, stávajú sa nepravidelnými, rýchlo zasychajú a na napadnutom pletive sa tvorí množstvo plodničiek huby, viditeľných ako drobné čierno-hnedé bodky. Napadnuté listy obyčajne odumierajú. Pri prejave ochorenia v neskorších fenofázach sa na listoch objavujú pretiahnuté žlté, rýchlo zasychajúce škvrny, ktoré často splývajú. Aj v tomto prípade sa na nich tvorí množstvo plodničiek huby. Na jednoznačné rozlíšenie od Septoriózy pliev je nutné mikroskopické hodnotenie, ktoré je založené na rozdielnej morfológii spór oboch húb.

Septorióza pšenice patrí k veľmi rozšíreným ochoreniam pšenice, vyskytuje sa plošne, podľa priebehu počasia a konkrétneho pozemku sa líši početnosť a intenzita napadnutia porastov.

K ochranným opatreniam patrí výsev uznaného, moreného osiva, kvalitné zapravenie infikovaných pozberových zvyškov, včasná likvidácia výdrvu a voľba odolnejších odrôd. Zatiaľ hlavným ochranným opatrením je fungicídny postrek, ktorý sa aplikuje podľa potreby, obvykle približne v dobe klasenia. Pri skorom výskyte sa doporučuje ošetrenie od fázy BBCH 32.- druhé kolienko, niekedy aj od BBCH 25 – koniec odnožovania.

Septorióza pliev patrí k najrozšírenejším ochoreniam pšenice, vyskytuje sa podľa priebehu počasia a konkrétneho pozemku sa líši početnosťou a intenzitou napadnutia porastu. V prípade včasného napadnutia klasov može byť výnos znížený o 20–30%. Počiatočné príznaky by bolo možné zameniť za príznaky napadnutia Septoriózou pšenice. Pre vznik infekcie a šírenie ochorenia je treba aspoň 15 hodín zvlhčenia rastlín, najintenzívnejšie sa škvrny na listoch objavujú pri vyššej teplote: 20–27 °C.

Množstvo fungicídov proti septoriózam dáva možnosť výberu účinných látok cielene. Azoly liečia choroby, strobiluríny pôsobia viac preventívne, mancozeb kontaktne. Kombináciou rôznych účinných látok dosiahnete preventívny aj dlhodobý účinok.

Výnimkou medzi chemickými prípravkami proti septoriózam je biologický prípravok Serenade Aso s Bacillus subtilis, kmeň QST 713. Je určený na použitie v pšeniciach, raži a tritikale. Prípravok účinkuje proti bakteriálnym a hubovým patogénom na základe konkurencie k týmto patogénom, kedy pokryje povrch rastlín (listov, plodov) a konkuruje týmto patogénom odberom živín priestorovou konkurenciou, produkuje lipoproteíny, ktoré majú fungicídny a antibakteriálny účinok a ďalej indukuje biochemickú odolnosť ošetrených rastlín proti hubovým a bakteriálnym patogénom.

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Tento mechanizmus účinku umožňuje použiť prípravky Simplia, Chamane, Affix, Norios, Azoshy, Mirador, Zoxis, Norios, Globaztar AZT 250 SC, Afrodyta 250 SC, Azbany, Priori, Sinstar, Amistar, Azaka a Tazer 250 SC proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie. Skoré ošetrenie porastov obilnín sa odporúča vykonať na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku - pšenica by mala byť vo vývojovej fáze plne vyvinutého vlajkového listu až do fázy prvé ostiny viditeľné (BBCH 39 - 49), resp. jačmeň by mal byť vo vývojovej fáze začiatku predlžovania stebla až do fázy plne vyvinutého vlajkového listu (BBCH 30 – 39).

Azoxystrobin je posilnený o ďalšie účinné látky v prípravkoch Perseo + chlorothalonil, Mirador Xtra, Agrozol Xtra, AM Extra, Comrade + cyproconazole, do spotreby Rubric XL + epoxiconazole. Do spotreby aj Juwel epoxiconazole + kresoxim-methyl.

Mancozeb patrí do chemickej skupiny dithiokarbamátov. Pôsobí ako kontaktný fungicíd, vytvára ochranný film na povrchu rastlín a zabraňuje klíčeniu spór. Tým zaisťuje preventívny účinok, ktorý predlžuje dobu pôsobenia prípravku. Je účinnou látkou prípravkov Trimanoc DG, Vondozeb 75 WG, Penncozeb 75 WG.

Kontaktný fungicíd Cloril patrí do chemickej skupiny phthalonitrilov, ktoré sa vyznačujú viacpolohovou kontaktnou účinnosťou. Účinná látka chlorothalonil bráni klíčeniu spór blokovaním činnosti viacerých enzýmov. Má vysokú odolnosť k dažďovým zrážkam (už 15 min. po ošetrení), nie je fytotoxický, môže byť zaradený do systémov tzv. antirezistentnej stratégie. Kontaktné sú aj Kumulus WG a Thiovit Jet na báze síry (sulphur).

Pyros EW, Vuvuzela, Ennobe EW, Fujara, Faxer, Sportak EW, Mirage 45 EC sú fungicídy s lokálne systémovým účinkom, prenikajú do rastlinných pletív, ale nie sú rozvádzaný do neošetrovaných častí rastliny. Účinná látka prochloraz patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

Imtrex XE je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka fluxapyroxad, patriaca do skupiny karboxamidov, má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Spolu s metconazole je v prípravku Librax.

Pyraclostrobin + fluxapyroxad obsahuje Mizona, dimoxystrobin + epoxiconazole Swing Top. Do spotrebovania je povolený Duett Ultra alebo do spotreby Limit epoxiconazole + thiophanate-methyl. Do spotreby je povolený aj fungicíd Allegro plus epoxiconazole + fenpropimorph + kresoxim-methyl. 

Účinná látka benzovindiflupyr v Elatus Era patrí do chemickej skupiny pyrazol-carboxamidov. Pôsobí ako inhibítor enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDHI - succinate dehydrogenase inhibitors). Má prevažne ochranný a limitovaný kuratívny účinok.

Capalo je kombinovaný systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka fenpropimorph zo skupiny morfolínov, inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systémový, preventívny a kuratívny účinok. Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylasy
a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Účinná látka metrafenone zo skupiny benzofenónov blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Revystar obsahuje novú účinnú látku mefentrifluconazole, ktorá patrí do chemickej skupiny triazolov, medzi DMI fungicídy (SBI: trieda I,  FRAC kód 3), ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu, čo spôsobuje inhibíciu rastu a nerušenie bunkových membrán patogéna, a je teda systémovou fungicídnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. V Revycare je spolu s pyraclostrobinom.

Prípravok Phabia 300 EC, Pecari 300 EC, Pabi 300 EC, Patel 300 EC, Protendo 300 EC, Proline 250 EC obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchle preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthiolinov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových membrán. Tiež podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. Obohatený o ďalšiu účinnú látku je v prípravku Seguris Era + isopyrazam, Rombus Power, Thesorus, Impulse Gold, Input + spiroxamine, Ascra Xpro + fluopyram + bixafen, Aviator Xpro, Siltra Xpro + bixafen, Elatus Era + benzovindiflupyr, Fandango + fluoxastrobin, Variano Xpro + bixafen + fluoxastrobin, Delaro + trifloxystrobin, Boogie Xpro + bixafen + spiroxamine.

V prípravku Seguris Bold účinná látka isopyrazam pôsobí ako SDHI inhibítor (FRAC group 7), inhibuje transport elekrónov pri dýchaní mitochondrií. Má predovšetkým protektívny účinok. Vykazuje biochemickú aktivitu proti širokému spektru hubových chorôb. Účinná látka cyproconazole patrí do chemickej skupiny DMI triazolov. Pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií. Zastavuje rast húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Hoci biologický účinok cyproconazolu umožňuje preventívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín, najlepší efekt dosiahneme vtedy, ak prípravok aplikujeme v počiatočných štádiách rozvoja chorôb.

Obe účinné látky fungicídu Osiris epoxiconazole aj metconazole patria medzi DMI – fungicídy, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Účinkujú ako inhibítory demethylácie - blokujú syntézu C 14 - demethylázy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, obmedzujú rast mycélia a sporuláciu húb. Epoxiconazole má širokospektrálnu systémovú pôsobnosť s preventívnym kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Účinná látka metconazole pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje dobrý preventívny a kuratívny účinok (chráni listy pred ale i po infekcii). Výrazná perzistencia účinnej látky zaisťuje dlhodobú účinnosť, obzvlášť proti fuzariózam klasov.

Čistý metconazole je Caramba. Do spotreby je epoxiconazole Opus aj Tango Super + propimorph a Adexar Plus alebo Priaxor + fluxapyroxad + pyraclostrobin.

Dve účinné látky obsahuje Sfera 535 SC. Účinná látka trifloxystrobin je strobilurínová účinná látka, ktorá má mezostémový spôsob účinku, ktorý sa vyznačuje vysokou afinitou na voskovú vrstvu rastlín. Postupne dochádza ku jeho redistribúcii do priestoru rastlín pri jeho vyparovaní a opätovnom priľnutí na rastlinách. Iba určitá časť účinnej látky preniká do listových pletív. Má translaminárny účinok. Prenos trifloxystrobinu cievnym systémom je značne obmedzený. Významne zamedzuje klíčenie spór a rast mycélia na povrchu rastlín. Značne zamedzuje rast patogéna ako i tvorbu haustórií na povrchových častiach pletív rastlín. Biochemicky možno spôsob účinku vysvetliť tak, že dochádza k  inhibícii respirácie, keď je znemožnený prenos elektrónov v mitochondriách v bunkách huby. Účinná látka cyproconazole je prijímaná asimilačným aparátom rastlín a je transportovaná pomocou xylému. Pôsobí systémovo a jeho distribúcia v pletivách rastlín je dostačujúca aj po nasledujúcich zrážkach. Cyproconazole pôsobí na patogénne huby vo vnútri rastliny v štádiu na začiatku tvorby haustórií. Zastavuje rast huby tým, že narúša demetyláciu pri biosyntéze sterolov v bunkových membránach. Je zastavený rozvoj a rast huby.

Ešte stále je povolený tebuconazole v prípravkoch Erasmus, Darcos, Albukol, Tebusha 25% EW, Agrozol, Tebukosh 25% EW, MV-Tebucol, Horizon 250 EW, Lynx, Ornament 250 EW, Mystic, Abilis Ultra, Sportak HF, Spekfree 430 SC, Bounty 430 SC, Tebuguard Plus, Starpro 430 SC, Erasmus Plus, Sparta 200 EC, Buzz Ultra DF, Orius 25 EW, Riza 200 EC, Zizan 500 SC, Bukat 500 SC a Fezan. Sú to systémové fungicídne prípravky s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaný listami, stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Účinná látka má vysokú tenziu pár.

Tebuconazole obohatený o ďalšie účinné látky je v prípravkoch Proton, Baghira, Jade, Prosaro 250 EC, Traper + prothioconazole, Dirigent, Magnello + difenoconazole, Zamir 40 EW + prochloraz, Propel, Mandarin, Zantara + bixafen, Hutton, Soligor 450 EC + prothioconazole + spiroxamine, Skyway Xpro + prothioconazole + bixafen, Artemis + fenpropidin + prochloraz,

Ďalšia účinná látka zo skupiny azolov je vo fungicíde Yamato tetraconazole + thiophanate-methyl.

Pyros EW, Vuvuzela, Ennobe EW, Fujara, Faxer, Sportak EW je fungicíd s lokálne systémovým účinkom, preniká do rastlinných pletív, ale nie je rozvádzaný do neošetrovaných častí rastliny. Účinná látka prochloraz patrí do skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu.

Avella s účinnou látkou penthiopyrad inhibuje mitochondriálnu respiráciu hubových patogénov. Účinkuje lokálne systémovo, translaminárne a špecificky proti hubovým patogénom obilnín, jadrového ovocia a zeleniny. Penthiopyrad účinkuje preventívne, zabraňuje klíčeniu spór a indukuje reakciu obranných génov hostiteľa. Prípravok účinkuje po dobu 2 týždňov a nevykazuje krížovú rezistenciu k iným fungicídom.

Unix 75 WG je fungicíd určený na ošetrenie pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného proti hubovým patogénom. Obsahuje účinnú látku cyprodinil zo skupiny anilinopyrimidinov.

Zasahuje do životného cyklu hubových patogénov hlavne v priebehu penetrácie a rastu mycélia vo vnútri rastlinných pletív. Biochemický účinok cyprodinilu spočíva v narušení syntézy metionínu a sekrécie hydrolytických enzýmov z buniek patogénov. Cyprodinil je dobre a rýchlo prijímaný listami. V rastlinách sa šíri akropetálne xylémom a translaminárne. Systémové vlastnosti prispievajú k dobrej distribúcii účinnej látky vo vnútri rastlinných pletív, čím sa znižuje riziko spláchnutia z povrchu ošetrených rastlín. S účinnou látkou propiconazole je v prípravku Stereo 312,5 EC.