Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 35/2020

08-09-2020
Ing. Alena Škuciová | Alena.Skuciova@uksup.sk
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom a postupným dozrievaním. Desikácia slnečnice už nie je povolená. Možné je iba použitie glyphosatov na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice.

Na uľahčenie zberu v slnečnici je autorizované množstvo glyfosatov. Aplikujú sa vtedy, ak porasty slnečnice prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber. Na zabezpečenie uschnutia burín, ktoré majú pred zberom vytvorenú veľkú listovú plochu, je potrebné aplikovať glyfosaty 14 dní pred zberom a len pozemne v dávke vody 100-200 l na ha. Autorizované sú Roundup RapidRoundup Flex, Roundup Biaktiv, Roundup Biaktiv Plus, Roundup Klasik Pro, Cosmic, Kapazin a Touchdown System 4.

Glyphosate je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Asimilačným prúdením prostredníctvom cievnych zväzkov je rozvedený do celej rastliny, vrátane koreňového systému. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi rastlín a nepôsobí na semená burín ani kultúrnych rastlín. Pôsobením prípravku dochádza k postupnému vädnutiu, žltnutiu, zasychaniu až zhnednutiu rastlín zasiahnutých postrekom a k odumieraniu ich nadzemných a podzemných častí. Prvé symptómy od aplikácie sú viditeľné na jednoročných burinách po 2-4 dňoch, na trvácich burinách po 7-10 dňoch. Chladné a oblačné počasie v období aplikácie a po nej spôsobuje spomalenie účinnosti prípravku, symptómy účinku sú viditeľné neskôr. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období plného rastu burinových druhov. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 2 hodín po aplikácii ovplyvňuje negatívne účinok prípravku.

Znovu pripomínam že je tu možnosť ozdravenia pôdy od sklerócií bielej hniloby aplikáciou biopreparátu Contans, ktorý obsahuje spóry parazitickej huby Conyothirium minitans. Aby boli úspešne zlikvidované sklerócia, je potrebné aplikovať Contans do pôdy v predstihu 3-4 mesiace pred sejbou plodiny náchylnej na sklerotíniu. Aplikácia sa robí nastriekaním prípravku na pôdu po zbere plodín a následným zapravením do pôdy. Znamená to, že teraz na jeseň aplikujte prípravok na pozemky zamorené skleróciami, na ktoré pôjde na jar slnečnica, fazuľa alebo jarná repka. Najideálnejšie je nepestovať na takýchto pozemkoch náchylné plodiny najmenej 3 roky. Hnojivo Azoter SC obsahuje tiež Conyothirium minitans, aplikuje sa 10-14 dní pred sejbou.