Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

KLOSTRÍDIE ... príčina, následok ... alebo ACIDÓZA?

18-08-2022
MVDr. Tomáš Mitrík, PhD.; MVDr. Andrej Mitrík | mitrik@feedlab.sk
FEED LAB s.r.o. Spišská Nová Ves
(zdroj: Slovenský chov, jún 2022, str. 22-25)