Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Bavlník, zázračné krmivo pre dojnice?

26-05-2022
Ing. Kateřina Nováková | katerina.novakova@mikrop.cz
MIKROP, a. s., Čebín
(zdroj: Slovenský chov apríl/2022, str. 38-39)