Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Používanie dronov v ochrane rastlín v Maďarsku – legislatívne podmienky pre ich praktické používanie pri ochrane rastlín

18-11-2019
Géza Gábriel | geza.gabriel@am.gov.hu
Ministry of Agriculture, Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Maďarsko / Hungary
(zdroj: VIII. rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti, Nitra, 15 - 16. októbra 2019)

Abstract

Vzhľadom na veľkoplošné používanie presných metód v poľnohospodárstve, rastie záujem o využívanie dronov (bezpilotných leteckých zariadení) pri ochrane rastlín rastie.

Zdá sa, že nová technológia ponúka mnohé možnosti a riešenia a v niektorých prípadoch je dopyt po používaní dronov dokonca už teraz.

Využitie dronov môže mať tieto výhody:

  • účinnosť ošetrenia možno optimalizovať na základe presných máp;
  • využitím dronov sa zabezpečí ošetrenie ťažko dostupných parciel;
  • môže sa overiť kontrola presnosti ošetrenia a zariadení;
  • drony možno využiť aj na biologický boj proti komárom.

Čo sa týka toho, že drony sú lietadlami, Európska komisia zaradila ich používanie ako zariadení na aplikáciu pesticídov (pesticide application equipment, PAE) do leteckej aplikácie, ktorá sa povoľuje len v osobitných prípadoch. Právny rámec teda musí vychádzať na leteckej aplikácii.

Problémy so zavedením legislatívneho rámca vychádzajúceho z  leteckej aplikácie:

  • v súčasnosti niet noriem upravujúcich PAE;
  • podmienky leteckej aplikácie sa dronov nemôžu týkať doslovne; napríklad, je potrebné definovať, kto môže pri ochrane rastlín drony používať;
  • príslušným orgánom neboli doteraz predložené akreditované skúšky pre používanie dronov.

Na základe vyššie uvedených skutočností začalo Maďarsko pripravovať legislatívny rámec a podmienky pre používanie dronov pri ochrane rastlín.

Kľúčové slová: dron, drony pri ochrane rastlín, presné poľnohospodárstvo, letecká aplikácia, legislatívny rámec, legislatívne podmienky