Novinky

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO

20-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Helmintosporióza pšenice opäť zaútočila

20-11-2018
Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Radlicové pluhy a trendy ich vývoja

19-11-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách pre výstavu Demeter 2018

16-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2018

16-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Autonómne mobilné roboty v poľnohospodárstve

16-11-2018
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technologicko-chovateľské postupy pre jednotlivé systémy chovu nosníc

13-11-2018
NPPC – VÚŽV Nitra
(zdroj: Slovenský chov jún 2018, str. 24-26)

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2018

12-11-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Výživa: jeden z najdôležitejších faktorov zdravia

07-11-2018
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy

Ekonomická dôležitosť znakov ošípaných v systéme trojplemenného kríženia

05-11-2018
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha-Uhříněves