Novinky

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 30/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1, zameranie výzvy: Zavlažovanie

16-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2017 – postup správneho orgánu po 30. júni 2018

16-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Agrorezort prvýkrát v histórii zverejnil mapy poľnohospodárskych plôch

13-07-2018
(zdroj: www.mpsr.sk)

Z výsledkov pilotných poloprevádzkových testov vplyvu pôdneho humínového preparátu HUMAC Agro na úrodu a kvalitu špeciálnych plodín

13-07-2018
1 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce; 2 HUMAC, s.r.o.Košice; 3 MIR-POL Sp. Z oo. Strzyżewice

Agrotechnická realizácia integrovanej ochrany plodín

12-07-2018
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

11-07-2018
(zdroj: www.apa.sk)

Signalizácia v ochrane rastlín – 24/2018 - Ošetrovanie skladov obilnín

10-07-2018
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 06.07.2018 - 12.07.2018

09-07-2018

Jsou i další možnosti investic do stájových objektů než novostavby

06-07-2018
Praha Uhříněves

Invázne druhy rastlín v národnej a európskej legislatíve

04-07-2018
NPPC – Výskumný ústav agroekológie