Novinky

Bezplatné informačné semináre k aplikácii GSAA

18-10-2017

Cystotvorné nematódy – paraziti mnohých druhov rastlín

18-10-2017
Parazitologický ústav SAV, Košice

Maštaľný hnoj prirodzený zdroj živín a organickej hmoty

17-10-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre

Osivo a technológia pre výsev kapusty repkovej pravej

11-10-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Aplikace minerálních hnojiv ve vinicích pomocí vhodné techniky

09-10-2017
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradnické techniky, Lednice

Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018

09-10-2017
(zdroj: www.mpsr.sk)

Odbytové ťažkosti poľnohospodárov

06-10-2017
NPPC - VÚEPP

Skladovanie a hodnotenie kvalitného osiva

03-10-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Predpoklad masívneho zvýšenia používania antimikrobiálnych látok u zvierat do roku 2030

02-10-2017
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, University of Cambridge)

Štvorkolesový pohon traktorov

27-09-2017
Slovenská poľnohsopdárska univerzita v Nitre