Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Ruská invázia na Ukrajinu zaťažuje rôzne agropotravinárske sektory EÚ

13-04-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Ruská vojenská agresia proti Ukrajine výrazne narušila globálne poľnohospodárske trhy. To vytvorilo väčšiu neistotu ohľadom budúcej dostupnosti obilnín a olejnín a prispelo k nestabilite na už aj tak napätých trhoch. EÚ je do značnej miery sebestačná v oblasti potravín, s obrovským prebytkom agropotrravinárskeho obchodu. Možno očakávať, že jednotný trh EÚ opäť preukáže svoju schopnosť vyrovnať sa s týmito problémami. Napriek tomu existujú určité obavy týkajúce sa dostupnosti v dôsledku vysokých trhových cien a trendov inflácie.

Európska komisia vydala krátkodobú výhľadovú správu na jar 2022. Predstavuje podrobný prehľad najnovších trendov a vyhliadok pre celý rad agropotravinárskych odvetví.

Orné plodiny

Navrhované opatrenia na zvýšenie produkcie plodín na ornej pôde v EÚ umožnia poľnohospodárom zväčšiť ich osevnú plochu kukurice, slnečnice a bielkovinových plodín. V dôsledku toho môže byť úroda obilnín a olejnín v roku 2022 v EÚ veľmi dobrá za predpokladu, že budú prevládať normálne poveternostné podmienky. Predpokladá sa, že produkcia obilnín v EÚ dosiahne v roku 2022 hodnotu 297,7 mil. ton. Spolu so zníženým dopytom po krmive v dôsledku nižšej produkcie bravčového mäsa a zníženého používania obilnín na výrobu biopalív by to mohlo pomôcť zmierniť vplyv, ktorý môže mať očakávaný nedostatok vývozu obilia z Ukrajiny na svetové trhy.

Očakáva sa, že vývoz obilnín v tomto hospodárskom roku (do konca júna) vzrastie o 14 %, čo je do značnej miery spôsobené dodatočnými 5,6 mil. tonami mäkkej pšenice v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Po letnej úrode v roku 2022 sa to môže ešte zvýšiť, pričom čistý vývoz obilnín z EÚ sa môže od júla 2022 do júna 2023 (hospodársky rok 2022/23) zvýšiť o takmer 40 % na 41,4 mil. ton.

Ceny olejnín od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prudko vzrástli, ceny repky a slnečnice dosiahli 1 000 EUR za tonu. Produkcia olejnín však nie je problémom. Odhaduje sa, že v tomto hospodárskom roku vzrastie o 6,5 % na 30,2 mil. ton a v nasledujúcom hospodárskom roku sa predpokladá zvýšenie na 32,2 mil. ton.

Zvýšenie produkcie cukrovej repy vo Francúzsku znamená, že produkcia cukru v EÚ sa v roku 2021/22 pravdepodobne zvýši o 14 % na 16,6 mil. ton. Očakáva sa zvýšenie spotreby, ale zároveň aj vyššie zásoby na konci kampane.

Špecializované plodiny

Produkcia olivového oleja by mohla v období 2021/22 dosiahnuť 2,3 mil. ton, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. Zvýšenie vstupných nákladov, nákladov na balenie a dopravu spolu s väčším dopytom po olivovom oleji, ktorý by nahradil iné rastlinné oleje, by mali udržať ceny vysoké. Táto náhrada za iné rastlinné oleje by mohla zaznamenať nárast spotreby o 7 %. Rastúce ceny však pravdepodobne negatívne ovplyvnia vývoz EÚ, ktorý medziročne klesne o 3 %.

Produkcia jabĺk zostáva vysoká, takmer 12 mil. ton. Zníženie vývozu čerstvých jabĺk spolu s vysokými zásobami majú za následok zvýšenie podielu jabĺk určených na spracovanie. Pandémia spôsobila pozitívny vplyv na spotrebu, tento vplyv však už neúčinkuje.

Očakáva sa, že produkcia pomarančov na spracovanie prudko vzrastie, a to až o 30 %. Produkcia čerstvých pomarančov zostáva nezmenená. Celková produkcia pomarančov by mala vzrásť o 4,4 % na 6,6 mil. ton. Dovoz a vývoz spracovaných pomarančov dosiahol historicky nízku úroveň, pričom sa očakáva aj pokles spotreby čerstvých pomarančov na obyvateľa.

Mlieko a mliečne výrobky

Sezónny trend, ktorý sa zvyčajne pozoruje pri cene surového mlieka v EÚ, sa v roku 2021 neprejavil a namiesto toho sa cena počas roka zvyšovala. Napriek tomu dodávky mlieka klesli o 0,4 %, čo sa stalo prvýkrát od roku 2009. Rastúce náklady spomalili rast výnosov a prispeli k zníženiu stáda dojníc o 1,5 %.

Rastúca inflácia a vstupné náklady budú pravdepodobne vytvárať väčší tlak na spotrebiteľské ceny mliečnych výrobkov. Zatiaľ čo spotreba syra a masla sa môže ešte mierne zvýšiť, očakáva sa, že využívanie sušeného mlieka na spracovanie bude klesať.

Celkovo by výroba syra a srvátky mohla byť naďalej preferovanou možnosťou, pričom sa očakáva určité oživenie výroby sušeného odstredeného mlieka, pravdepodobne podporené zvýšením vývozu.

Mäsové výrobky

Očakáva sa, že produkcia hovädzieho mäsa sa v roku 2022 zníži aj napriek vysokým cenám. Je to spôsobené najmä štrukturálnymi úpravami v sektore hovädzieho mäsa a mlieka. Vývoz by sa mal mierne zvýšiť v dôsledku nedávno uzavretých obchodných dohôd, limituje ho však obmedzená domáca ponuka a obchodné trenice so Spojeným kráľovstvom.

Vysoké náklady a trvajúce následky afrického moru ošípaných (AMO) znamenajú, že produkcia bravčového mäsa by sa mala v roku 2022 znížiť, a to aj napriek silnému zvýšeniu cien v posledných týždňoch. Vývoz pravdepodobne klesne aj v dôsledku AMO, a to napriek oživeniu vývozu do Spojeného kráľovstva a zlepšeným podielom na trhu v niektorých iných destináciách.

Očakáva sa, že produkcia hydiny sa v roku 2022 mierne zvýši, pričom vtáčia chrípka (VCH) stále pôsobí ako hlavný limitujúci faktor. Vysoké ceny doteraz kompenzovali vysoké náklady. Napriek obchodným obmedzeniam súvisiacim s VCH a ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine sa má vývoz začať zotavovať. Dovoz z Ukrajiny môže nahradiť dodatočný dovoz zo Spojeného kráľovstva, Brazílie, Thajska a Číny.

Očakáva sa, že historicky nízky počet oviec a kôz v EÚ povedie v roku 2022 k poklesu produkcie o 2 %. Obchod zostane na relatívne nízkej úrovni, čo pravdepodobne povedie k trvalo vysokým domácim cenám. Obchodné trenice so Spojeným kráľovstvom naďalej spôsobujú neistotu v oblasti dovozu aj vývozu.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/supply-shock-caused-russian-invasion-ukraine-puts-strain-various-eu-agri-food-sectors-2022-apr-05_en