Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Videokonferencia ministrov poľnohospodárstva k situácii v agrosektore po invázii na Ukrajine

04-03-2022
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Ministri poľnohospodárstva sa prostredníctvom videokonferencie stretli 2. marca 2022 na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom rokovali o tlaku, ktorému poľnohospodárstvo a agropotravinársky sektor čelia po invázii na Ukrajine. Cieľom stretnutia bolo vymeniť si prvé informácie a prognózy o dodávkach a cenách, identifikovať otázky, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, a zvážiť opatrenia, ktoré by sa mohli prijať interne aj v rámci medzinárodnej spolupráce.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski vyjadril v nadväznosti na zasadnutie a vyhlásenia ministrov svoj zámer:

  • aktivovať nástroje na monitorovanie kríz, najmä európsky mechanizmus pripravenosti a reakcie na krízy v oblasti potravinovej bezpečnosti, ktorý zriadila Komisia, a pracovnú skupinu na vysokej úrovni pre sektor bravčového mäsa, ktorú ohlásila Rada na zasadnutí 21. februára,
  • zvážiť zavedenie mimoriadnych opatrení v rámci nariadenia o spoločnej organizácii trhov (SOT) zameraných na odvetvia, ktoré najviac postihuje nárast vstupných nákladov,
  • zvážiť prijatie opatrení zameraných na zabezpečenie a uvoľnenie európskej výrobnej kapacity v roku 2022, ktorou je napríklad využívanie pôdy ležiacej úhorom na pestovanie bielkovinových plodín.

O týchto opatreniach sa bude rokovať v rámci Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo a na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo 21. marca 2022.

Viaceré členské štáty tiež vyzvali na čo najskoršie zavedenie dlhodobejšej stratégie a súboru nástrojov s cieľom zlepšiť odolnosť a potravinovú sebestačnosť EÚ a na začlenenie potravinovej sebestačnosti do poľnohospodárskej politiky EÚ.

Pozornosť sa venovala aj potravinovej bezpečnosti v Stredozemí a v zraniteľnejších krajinách. Podľa ministrov je dôležité zmobilizovať všetky príslušné medzinárodné fóra vrátane OECD, G20, G7 a FAO, aby túto otázku analyzovali a zvážili krátkodobé a strednodobé reakcie. Prehľad o súčasnom stave situácie by podľa nich poskytlo ďalšie zasadnutie Fóra AMIS pre rýchlu reakciu (strediska pre monitorovanie trhu), ktoré v roku 2011 zriadila skupina G20.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/agrifish/2022/03/02/