Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

EÚ a FAO vyzývajú na transformáciu agropotravinárskych systémov

07-05-2021
(zdroj: www.fao.org)

Európska únia (EÚ) a Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov (FAO) sa dohodli na zvýšení spoločného úsilia o transformáciu agropotravinárskych systémov s cieľom, aby boli inkluzívnejšie, efektívnejšie, odolnejšie a udržateľnejšie.

Generálny riaditeľ FAO QU Dongyu, komisárka EÚ pre medzinárodné partnerstvá, Jutta Urpilainen, komisárka EÚ pre zdravie a bezpečnosť potravín, Stella Kyriakides a komisár EÚ pre poľnohospodárstvo, Janusz Wojciechowski, vystúpili na začiatku strategického dialógu EÚ-FAO na rok 2021.

Vymenili si názory na globálne výzvy spojené s bojom proti hladu a všetkým formám podvýživy, potrebou zachovania biodiverzity a prírodných zdrojov, ako aj dôležitosťou bezpečnosti potravín a prístupu „Jedno zdravie“ pri prevencii pandémií.

Na stretnutí boli ocenené kroky, ktoré EÚ podnikla so svojou Zelenou dohodou, najmä smerom k udržateľným potravinovým systémom v rámci stratégie „Z farmy na stôl“.

Účastníci tiež ocenili nový strategický rámec FAO na roky 2022 - 2031 ako jasnú cestu k udržateľnej transformácii agropotravinárskych systémov, vďaka ktorým budú efektívnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a udržateľnejšie pre lepšiu produkciu, výživu, životné prostredie a život, nenechajúc nikoho pozadu.

V septembri v New Yorku sa uskutoční samit OSN o potravinových systémoch a v júli prípravný samit v Ríme, ktorých cieľom bude podnietiť transformačné zmeny v spôsobe produkcie a zaobchádzania s potravinami vo svete.

V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou v oblasti potravinovej bezpečnosti na celom svete čelí rekordný počet ľudí akútnemu hladu a vyžaduje humanitárnu pomoc.

Účastníci sa zhodli na tom, že na vybudovanie udržateľnosti a odolnosti agropotravinárskych systémov je potrebné prijať ďalšie opatrenia, ako aj zintenzívniť úsilie o zníženie konfliktov vo svete a zabezpečenie sociálnej ochrany zraniteľného obyvateľstva.

Príčiny potravinovej neistoty sú v mnohých prípadoch geopolitické a dajú sa vyriešiť iba medzinárodnou spoluprácou a multilateralizmom.

Strategický dialóg v roku 2021 sa zameriava na päť prioritných oblastí: potravinové systémy a „Jedno zdravie“; zmena podnebia, biodiverzita a prírodné zdroje; potravinová kríza, potravinová bezpečnosť a živobytie; investície a politiky v rámci udržateľného agro-potravinového hodnotového reťazca a transformácia potravinového systému prostredníctvom digitalizácie.

EÚ a FAO úzko spolupracujú v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, lesného hospodárstva, biodiverzity, potravinovej bezpečnosti, potravinových kríz a bezpečnosti potravín. V posledných troch rokoch boli podpísané dohody o spolupráci v hodnote asi 540 mil. EUR, mnohé v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou a reakciou na potravinové krízy. EÚ a jej členské štáty poskytujú viac ako 30 % dobrovoľných zdrojov FAO.

Preklad z originálu

Zdroj:

http://www.fao.org/news/story/en/item/1397898/icode/