Novinky

Chemická ochrana záhradných plodín na obdobie 21.03.2014 - 27.03.2014

21-03-2014

Ekologické palivo z trávnych porastov

11-03-2014
1 CVRV Piešťany - VÚTPHP Banská Bystrica; 2 TU Zvolen - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií