Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Odrody

Nariadenie č. 54/2007


Účinnosť od: 01.02.2007

Nariadenie vlády č. 54/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh.

sadenice zeleniny

Nariadenie č. 55/2007


Účinnosť od: 01.02.2007

Nariadenie vlády č. 55/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh.

sadba zemiaky

Nariadenie č. 56/2007


Účinnosť od: 01.02.2007

Nariadenie vlády č. 56/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh.

množiteľský material okrasiek

Vyhláška č. 283/2006


Účinnosť od: 01.07.2006

Vyhláška č. 283 MP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo.

ochrana genetických zdrojpov

Oznámenie č. 531/2001


Účinnosť od: 20.12.2001

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 531/2001 o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

odrody a osivá

Oznámenie č. 418/2001


Účinnosť od: 01.11.2001

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 418/2001 o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

odrody a osivá

Oznámenie č. 61/1998


Účinnosť od: 07.03.1998

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 61/1998 o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

odrody a osivá

Oznámenie č. 62/1998


Účinnosť od: 07.03.1998

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 62/1998 o vydaní výnosu, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.

odrody a osivá