Novinky

Upozornenie na prvý výskyt vírusu kučeravosti listov rajčiaka New Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus) v podmienkach Slovenska

14-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Vykonávanie environmentálnych právnych predpisov

13-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Múčnatka na repke – nepríjemné prekvapenie

13-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Ústav agronomických vied

Produkcia a mliekový produkčný potenciál ďatelinotrávnych miešaniek na ornej pôde

09-09-2022
NPPC - – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Svetové ceny potravinových komodít klesli v auguste piaty mesiac po sebe

07-09-2022
(zdroj: www.fao.org)

Straty výkonu sú aj v hydraulike

07-09-2022
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Nové odrody repky olejky ozimnej (rok 2022)

07-09-2022
ÚKSÚP v Bratislave

Udržateľné hospodárenie s vodou: prelomový digitálny nástroj

06-09-2022
(zdroj: www.fao.org)

Volné porody prasnic

05-09-2022
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Komisia schválila prvé strategické plány SPP

05-09-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)