Novinky

Ciele Zelenej dohody do roku 2030 a štúdie poľnohospodárskej produkcie

22-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Prevalencia endoparazitov v jednotlivých kategóriách ošípaných vo veľkoošipárni po dvojročnej aplikácii prípravku na báze Albendazolu

20-10-2021
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy a chovu zvierat

Výzva na podporu malých inovatívnych projektov v oblasti biohospodárstva

20-10-2021

Lucernové siláže zo sezóny 2020...Kam smerujeme?

19-10-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Komisia prijíma výnimočné opatrenia na podporu sektora vína, ovocia a zeleniny

18-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Kvalita krmu z revitalizovaných trávnych porastov

18-10-2021
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Zemiaky sú strategická plodina, musíme urobiť maximum pre rozvoj jej pestovania

15-10-2021
(zdroj: Naše pole 9/2021, str. 14-16)

Signalizácia v ochrane rastlín – 41/2021

14-10-2021
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Prítomnosť a budúcnosť biopalív prvej generácie aj z aspektu repky olejky

14-10-2021
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Analýza poľnohospodárskej fytomasy ako paliva

12-10-2021
ÚKSÚP Bratislava, pracovisko Rovinka