Novinky

Vplyv klimatických parametrov na pobyt oviec vonku alebo vo vnútri pri nízkych okolitých teplotách

15-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Revitalizácia opustených trávnych porastov ako spôsob zvyšovania krmovinovej základne

12-06-2020
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Využitie krycích plodín v ekologickom poľnohospodárstve

11-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Podľa audítorov biodiverzita na poľnohospodárskej pôde aj napriek osobitným opatreniam SPP klesá

10-06-2020
(zdroj: www.eca.europa.eu)

Molička kapustová – Plutella xylostella

10-06-2020
Agrofert o.z. Agrochémia

Ekonomická efektívnosť pestovania kukurice na zrno v podmienkach SR

09-06-2020
NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Integrovaná ochrana proti škodlivým organizmom (IPM) - Školenia IPM 2019

09-06-2020

Situácia v chove koní v roku 2019 z pohľadu ZCHKS

08-06-2020
Zväz chovateľov koní na Slovensku

Otázky a odpovede o rozpočte EÚ: spoločná poľnohospodárska politika a spoločná rybárska politika

04-06-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Infekčný cyklus a príznaky čiernej hniloby viniča

02-06-2020
1Eco-IPROVIN Slovakia, 2NPPC - Výskumný ústav potravinársky