Novinky

Nový spôsob odstraňovania oxidu uhličitého z ovzdušia

31-10-2019
(zdroj: www.sciencedaily.com)

Huminové kyseliny ako reálna alternatíva oxidu zinku v chovoch ošípaných

31-10-2019
HUMACON s.r.o.
(zdroj: Roľnícke noviny 34/2019, str. 7)

V novej SPP by sme sa mali viac venovať efektivite fungovania jednotlivých podporných politík ako len výške rozpočtu

28-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
(zdroj: Agromagazín 9/2019, str. 20-22)

Zmesi esenciálnych olejov by mohli znížiť výskyt hnačky u odstavčiat

28-10-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Projekt PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí

24-10-2019
(zdroj: http://polirural.eu/)

Využitie termovízie v diagnostike sušiarní

23-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Gabriela Matečná odovzdala semená pôvodných slovenských rastlín do Svetovej génovej banky na Svalbarde

23-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk)

Vplyv farby a intenzity LED svetla na vyzobávanie peria a prejavy strachu v prípade nosníc chovaných v kolóniách s prirodzeným párením

22-10-2019
(zdroj:https://www.mdpi.com)

Závlaha zeleniny

21-10-2019
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 (č. 45559/2019)

18-10-2019
(zdroj: www.mpsr.sk - Vestník MPRV SR čiastka 23/2019)