Novinky

Zvýšená podpora poľnohospodárov EÚ postihnutých krízou COVID-19: Rada prijíma výnimočné opatrenia

25-06-2020
(zdroj: www.consilium.europa.eu)

Kyjanička purpurová – nebezpečný patogén

24-06-2020
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra ochrany rastlín

Ochrana prepravovaných zvierat: Parlament zriaďuje vyšetrovací výbor

22-06-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

COVID-19: Zvýšenie pomoci poľnohospodárom z fondu rozvoja vidieka

22-06-2020
(zdroj: www.europarl.europa.eu)

Izotopové zloženie stroncia vo vínach niektorých slovenských producentov

22-06-2020
1 emeritovaní pracovníci ŠGÚDŠ Bratislava, 2 ŠGÚDŠ, GAL Spišská Nová Ves
(zdroj: Vinič a víno 2/2020, str. 57-60)

Baktérie podporujúce rast rastlín (PGPB) proti hmyzu a iným poľnohospodárskym škodcom

18-06-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Aplikácia hnojív do pôdy a na list

18-06-2020
1 SPU Nitra, Katedra agrochémie a výživy rastlín; 2 NPPC - VÚRV Piešťany

Značné potreby poľnohospodárov a agropotravinárskych spoločností

17-06-2020
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Vplyv rôzneho podielu obilnín v osevnom postupe na úrodu zrna a aktuálna zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

17-06-2020
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Nové odrody repky olejky ozimnej

16-06-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave