Novinky

Konferencia OSN o zmene klímy (COP26) - potreba udržateľných potravinových systémov

12-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Analyzovať fermentačný proces?

10-11-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (časť 1 – Produkčné ekosystémové služby)

10-11-2021
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Najvýznamnejšie choroby a škodcovia liečivých rastlín z čeľade Lamiaceae – mäta pieporná

08-11-2021
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Technológie obrábania pôdy v jesennom období

03-11-2021
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Komisia zverejnila správu o súčasnom stave smernice o nekalých obchodných praktikách

03-11-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Kvalita a efektívnosť krmív (nielen) objemových krmív

02-11-2021
FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Upozornenie na výskyt karanténneho vírusu krúžkovitosti tabaku (Tobacco ringspot virus)

26-10-2021
ÚKSÚP-OOR

Staré odrody jačmeňa jarného vhodné pre oblasti častejšie postihované suchom

26-10-2021
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby; 2 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský pracovisko Brno; 3 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Komisia zverejňuje odhady týkajúce sa produkcie vína v EÚ na roky 2021/22

25-10-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)