Úvod / Rastlinná výroba / Informácie

Informácie

Choroby zemiakov II.

03-10-2013

Choroby zemiakov I.

03-10-2013

Vplyv morforegulátora na úrodu a modelovanie porastu najpestovanejších odrôd ovsa siateho v SR

03-10-2013

Optimalizácia agrotechniky ovsa

03-10-2013

Vplyv hnojenia a odrody na produkčnú schopnosť pšenice letnej f. ozimná pri monokultúrnom pestovaní

03-10-2013

Pestovanie ďateliny lúčnej a lucerny siatej v horskej oblasti

02-10-2013

Náklady pestovateľského procesu viacročných krmovín

02-10-2013

Silážovanie bielkovinových krmív

02-10-2013

Najefektívnejším zdrojom bielkovín pre dojnice je lucernová siláž

02-10-2013

Využívanie a kŕmna hodnota horských kosných lúk

02-10-2013