Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Odborné články

Aplikačné zariadenia na ochranu rastlín na aplikáciu kvapalných zmesí

01-02-2021
1 ÚKSÚP v Bratislave - TSÚP Rovinka; 2 Profesional Servis, s.r.o. Santovka

Ochrana včelstiev pri používaní prípravkov na ochranu rastlín

22-01-2021
1 NPPC, VÚŽV – Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku; 2 Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ekologická forma ochrany kôstkovín proti moníliovému usychaniu kvetov

11-01-2021
Výskumný a Šľachtiteľský Ústav Ovocinársky Holovousy s.r.o.

Insekticídna ochrana v skorých vývinových fázach repky

05-01-2021
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Na Slovensku zaistili od roku 2018 vyše 5 tisíc litrov ilegálnych prípravkov na ochranu rastlín

17-12-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Bakteriózy zemiakov - opatrenia ÚKSÚP

12-11-2020
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

WEBINÁR: Prieskumy škodcov po prieniku-vymedzené a nárazníkové zóny

10-11-2020
(zdroj: www.efsa.europa.eu)

Kalibrácia plošných postrekovačov pred začatím aplikácie

10-11-2020

Nezara viridula – nepríjemná bzdocha

22-10-2020
(zdroj: www.mpsr.sk)

Prípravky na ochranu rastlín v kontexte novej poľnohospodárskej politiky

06-10-2020
MPRV SR - Sekcia poľnohospodárstva