Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

· Pozemky – užívanie, vlastnícke vzťahy, úpravy

• Pôda a pozemky

Vyhláška č. 249/2008


Účinnosť od: 01.08.2008

Vyhláška č. 249/2008 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie pozemkov.

evidencia pozemkov

Vyhláška č. 38/2005


Účinnosť od: 15.02.2005

Vyhláška č. 38/2005 MP SR o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav.

hodnota pozemkov

Nariadenie č. 85/1996


Účinnosť od: 30.03.1996

Nariadenie č. 85/1996 o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov.

poľnohospodárska pôda - odvody

Nariadenie č. 75/1993


Účinnosť od: 08.04.1993

Nariadenie č. 75/1993 ktorým sa podrobnejšie upravuje postup pri uplatňovaní a vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku.

poľnohospodársky majetok

Nariadenie č. 97/1992


Účinnosť od: 24.03.1992

Nariadenie č. 97/1992 ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.

poľnohospodársky majetok