Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Vinič a víno

Hnojení vinic po výsadbě – 2. část

17-03-2017
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Ovocnářství a vinařství střední Evropy v kontextu měnícího se klimatu

07-03-2017
Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrosystémů a bioklimatologie
(zdroj: Sady a vinice 5-6/2016, str. 28-29)

Hnojení vinic po výsadbě – 1. část

28-09-2016
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Pestovanie viniča s mykorhíznymi hubami

30-06-2016
Symbiom, s.r.o.
(Zdroj: Vinič a víno 2/2016, str. 45-46)

Nový pomocník při výrobě vína dimetyldikarbonát

12-05-2016
Mendelova univerzita v Brně, UVV ZF

Poznámky k ochrane viniča v roku 2016

16-03-2016
(zdroj: Vinič a víno 1/2016)

Spôsoby vedenia alkoholovej fermentácie

05-01-2016
FCHPT STU Bratislava

Technológia výroby tokajských vín

17-12-2015
1Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava; 2Tokaj & Co., s.r.o, Malá Tŕňa

Zlatisté žltnutie viniča - skúsenosti z Maďarska

27-10-2015
Syngenta Slovakia

Kvalitná príprava a starostlivosť o pôdu vo vinohrade sa nám vráti

13-08-2015
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre